søndag 6. oktober 2019

PirkePetter om Fibromyalgi - Årsaker, sammenhenger og konkrete råd

Fibromyalgi har dukket opp som samtaleemne i flere sammenhenger den siste tiden, og jeg har derfor samlet relevante PirkePetter-sitater og forskningslinker i et eget blogginnlegg i Skattekammeret. Innlegget er for å gi mine bekjente et bilde av årsaker, sammenhenger og mulige løsninger, samtidig som den sorterte PP-informasjonen kanskje kan komme andre lesere av Skattekammeret til nytte.https://www.psychologytoday.com/intl/blog/evolutionary-psychiatry/201209/is-fibromyalgia-due-mineral-deficiency?
https://www.psychologytoday.com/intl/blog/evolutionary-psychiatry/201209/is-fibromyalgia-due-mineral-deficiency?


INNEHOLDER PP-SITATER SOM BESKRIVER:
  • Næringsubalanser og kjemikaliebelastning
  • Årsaker til fibromyalgi, og litt om symptomer
  • Kroppen bruker kolesterol til selvhelbredelse
  • Kostholdsråd og Matemner som bør unngås
  • Nyttige refleksjoner om selvhelbredelse
  • Linker

NÆRINGSUBALANSER OG KJEMIKALIEBELASTNING
"Grunnen til de forskjelligste reaksjoner på næringsubalanser er interaksjonen mellom næringsstoffer, mangel på noen, for mye av andre, i kombinasjon med opptaksevne, kjemikaliebelastning, aktivitetsnivå, stoffskifte, hormonell balanse, medikamentbruk, m.m. Det finnes egentlig bare noen veldig få sykdommer/kjemiske ubalanser, i forhold til mange hundre eller tusen slik de defineres av legemiddelindustrien, men disse gir seg utslag i mennesker med noen likhetstegn og gjerne mange ulikheter avhengig av den kjemiske balansen/ubalansen i hver enkel person. Et ubalansert forhold mellom de samme næringsstoffene vil derfor i en person gi epilepsi, i en annen autisme, og i en tredje ADHD eller CP f.eks. Og lupus i en person og kronisk tretthet eller fibromyalgi i en annen. Eller ulcerøs kolitt i en person, cøliaki i en annen, og irritabel tarm i en tredje." Sitat: PirkePetter, 02.02.13 kl. 01.57."Opp gjenom åra har jeg hjulpet mange mennesker med bl.a kronisk tretthet/ME, fibromyalgi, MS, ALS, og andre svært usosiale kjemiske ubalanser, psykiske og mentale helseproblemer inkludert, og ut fra de tilbakemeldinger jeg har fått har jeg en suksessrate på 100%. De eneste jeg ikke har kunnet hjelpe er dem som av forskjellige grunner har gitt opp å hjelpe seg selv." Sitat: PirkePetter, 5. desember 2012 kl. 00.46.
Resten av dette innlegget kan kun leses i sin helhet i Skattekammeret:  • Informasjon om hvilke blogginnlegg som nå ligger i Tradisjonskostbloggens Skattekammer, og bakgrunn for hvorfor Skattekammeret ble opprettet kan du lese om HER.