søndag 11. juni 2017

Takk PirkePetter!

En stor mann er borte! En vakker sjel, et unikum, min venn og læremester har vandret videre! Jeg ønsker å hedre deg Peter, på mitt vanlige vis, og har samlet sammen sitater som fortjener å bli løftet frem. Sitater som beskriver deg som menneske, og som forteller en historie om hvorfor akkurat du ble PirkePetter. Unik og kunnskapsrik, og som har hjulpet så mange mennesker og dyr, uten å aldri egentlig kreve noe tilbake. Du fortjener all heder for den mannen du valgte å bli, både på tross av, og på grunn av, din sterke livshistorie. Du er allerede savnet!


Veien fram til Tradisjonskosten
"Jeg satte sammen mitt eget kostholdssystem allerede som 15-åring, mye basert på kunnskaper om nomade og urinnvånersamfunn og disses kosthold, vikingenes inkludert, og litt basert på hva jeg følte intuitivt var optimalt. Det jeg lærte på egen hånd via egne studier i ungdommen gjorde at jeg var langt forut for den kunnskapen jeg ble påprakket via utdannelsene (professorene la meg nærmest for hat da jeg tok dem på så mange feil og ufullstendige teorier), og det var først da jeg fikk internett i 97 at jeg fant et kosthold som på mange måter var identisk til mitt eget, hvilket var det damene i WAPF promoterer." Sitat: PirkePetter, 18.04.2012 kl. 23.58."..jeg fikk interessen for kosthold og urtelære som 4 åring, via en liten astrologibok jeg fikk på dagen min av min litt spesielle mormor. I denne var det mye overflatisk info om stjernetegn, deriblant hvilke matemner og planter som tilsynelatende skulle være bra for akkurat mitt tegn. At mat og planter kunne være bra for akkurat meg, og i så tilfelle hvorfor, fikk meg til å lure tilstrekkelig på saken til at jeg begynte en studie av alt som fantes om kosthold og mattradisjoner fra hele verden, via det lokale biblioteket, som jeg var fast gjest i, og som førte til at jeg som 15-åring satte sammen mitt eget kostholdssystem. Dette har jeg holdt meg til, samt promotert til alle mine pasienter i årene etter med bare suksess. Og all seriøs moderne forskning har bekreftet de mer eller mindre instinktive konklusjoner jeg kom fram til som 15-åring." Sitat: PirkePetter, 18.08.2012 kl. 18.40."Det kostholdet som likner mest på det jeg kom fram til er det damene i Weston A Price Foundation promoterer. Det som hovedsaklig skiller mitt kosthold fra disse damenes er mer fokus på tradisjonelt konserverte og tilberedte matemner, som speket, tørket, røykt, gravet, raket og gjæret animalsk mat. Slike matemner, når de ikke inneholder kjemikalier, er allerede for-fordøyde av enzymer, enten iboende i kjøttet eller produsert av bakterier og gjærsopp, og er derfor betydelig lettere fordøyelige enn de samme matemnene i oppvarmet tilstand. Varmebehandling denaturerer jo mye av næringsstoffene, gjør proteiner og andre næringsstoffer vanskeligere å fordøye, samt skaper helt nye forbindelser som er helseskadelige og lite ønskelige. Eksempler er akrolein, akrylamid, benzopyren, polyaromatiske hydrokarboner, hydroperoksider, etc" Sitat: PirkePetter, 18.08.2012 kl. 18.40."Etter som jeg gikk fra barn til ungdom, og tjente penger selv, brukte jeg mye penger på å kjøpe kostholdslitteratur i bokbutikker (jeg kjøpte ofte så mange bøker at jeg fikk rabatt, og de fleste bokhandlerne var på fornavn med meg). Jeg holdt meg imidlertid alltid intuitivt til tanken om tradisjonsmat og jeger/samlerkosthold, da jeg som regel raskt så mye feil og mangler ved det meste av nyere kostholdssystemer." Sitat: PirkePetter, 18.08.2012 kl. 18.40."Jeg droppet ut av ungdomsskolen etter å ha fullført halve niende klasse (har heller ikke videregående) for å begynne på en nyopprettet avdeling av Naturheilschule i Stavanger. Jeg var da 15, og bodde for meg selv etter å ha nettopp flyttet fra barnehjemmet, og jeg fikk begynne studiene fordi jeg kjente hun som startet opp Stavangeravdelingen. Jeg skulle ellers ha måttet vente til jeg var 18. På grunn av kjærlighetsssorg og psykiske problemer fullførte jeg ikke hele heilpraktikerutdannelsen, og jeg vervet meg i militæret som 17-åring, og var i tjeneste i 8 år før jeg kom tilbake til Norge og fullførte utdannelsen. Jeg er født i USA, men har engelsk/skotsk og nederlandsk familiebakgrunn, så jeg er bare amerikaner av fødsel." Sitat: PirkePetter, 18.08.2012 kl. 18.40."Utover heilpraktikerutdannelsen har jeg som nevnt også utdannelse som ernæringsfysiolog. Både utdannelsene som titlene er imidlertid meningsløse da alt jeg har lært som funker og er sant, har jeg lært på egen hånd via egne studier. Og de mest verdifulle og brukbare delene av min kunnskap har jeg fra svært gamle bøker og lærer, ikke moderne. Jeg har ellers også studert kinesisk, ayurvedisk og unani-Tibb kostholdslære." Sitat: PirkePetter, 18.08.2012 kl. 18.40."Veiledere har jeg i grunnen ikke hatt, da de fleste som ville lære meg noe raskt fant at jeg var langt forut for dem kunnskapsmessig. Ikke fordi jeg er spesielt intelligent, men heller har et instinkt til å grave og finne det som er sant og riktig i en gitt sammenheng. Jeg tror ikke på det jeg blir fortalt eller leser eller hører, men setter meg ned og leter etter fundamentet - mønsteret - bak dette, samt alltid tenker over hvem som tjener på informasjonen jeg leser. Er det folket eller industri/elite? Det er veldig sjelden, faktisk uhyre sjelden at svaret er folket. Og da feier jeg bøker med noe riktig og mye galt inn under proindustrikategorien. Damene fra WAPF har imidlertid mer rett enn galt i sine bøker og påstander, slik at det stort sett er disse jeg i dag er komfortabel med å anbefale dem som er interessert." Sitat: PirkePetter, 18.08.2012 kl. 18.40."Også når det gjelder dyrestell og foring av dyr er det stort sett bare eldre bøker som har info som dyrene er mest tjent med, da moderne husdyr og kjæledyrbøker er så stappfulle av misforståelser, feil og løgner, samt en masse proindustrisludder om millioner av sykdommer og sykdomsårsaker som alle som en fremmer industrien på bekostning av dyrene, at de gjør mer vondt enn godt. Et eksempel jeg pleier å dra fram er at man før i tiden pleide å gi meitemarker til kyllinger man så begynte å halte, og de ble alltid friske i løpet av dager. Tidlig på 1900-tallet fant amerikanske forskere at årsaken til lamhet i fjærkre var mangel på vitamin B1/tiamin, som forårsaket en slags beriberi (nerveskader) i fuglene. Fra da av sluttet de fleste med å forebygge dette med meitemarker, og gikk over til vitamintilskudd. Med stor suksess i følge mange historiske kilder. Jeg har også lest om flere bønder og mindre foretak som opprettholdt meitemarkkuren med like stor suksess." Sitat: PirkePetter, 18.08.2012 kl 18.41."Imidlertid, ettersom legemiddelindustrien vokste, og dyrleger gikk fra naturlige midler og mat som helsemidler til kjemikalier, ormekurer og vaksiner (Og ble dagens veterinærer, ikke dyrleger) gikk denne kunnskapen i glemmeboken, da alle nyere veterinærverker og fjærfebøker plutselig inneholdt informasjon som tilsynelatende viste at det var et herpesvirus som var årsaken til lammelse i høns. I dag er dette et akseptert dogme ingen stiller spørsmålstegn ved, og det heter at lammelse i høns er smittsomt, samt at mer eller mindre hele flokken din kommer til å dø om så mye som ei eneste høne får dette. Vaksinasjon er påkrevd, og den såkalte sykdommen, smittsom hønselammelse/Marek's sykdom, er rapporteringspliktig." Sitat: PirkePetter, 18.08.2012 kl 18.41."Ekte og sannferdig vitenskap som kom dyrene til gode, og som faktisk reddet dem også, har blitt manipulert bort fra folkets bevissthet til fordel for kjemikalier og vaksiner som ofte dreper fuglene (når fuglene dør av vaksineskader heter det at det er viruset som tok knekken på dem, akkurat som mennesker som dør pga stråling og kjemoterapi blir oppført med kreften hadde kommet for langt/kreften vant/diagnose eller behandling kom for sent, etc som dødsårsak#. Og som med så mange helseproblemer man før i tiden dokumenterte var forårsaket av næringsmangel, ubalanse i mineralsammensetning i beite eller høy, eller som følge av konsum av giftige planter, eller overkonsum av planter som gjør dyra godt, men som de ikke tåler i store mengder #f.eks drøvtyggere og ramsløk eller eføy, som de elsker), m.m så har samtlige helseproblemer i dag fått en virus, bakterie eller parasittårsak. Dette er svindel og bedrageri, og en konspirasjon ja, men en veldig godt vitenskapelig som historisk dokumentert konspirasjon." Sitat: PirkePetter, 18.08.2012 kl 18.41."Da jeg er allergisk mot å bli fortalt hvordan og hva jeg skal tenke, samt hvordan jeg skal gjøre ting, og absolutt ikke er enig i å skade dyrene mine på grunnlag av oppdiktede og grunnløse sykdomsårsaker og hypoteser har jeg måttet finne ut av tingenes tilstand selv også her. Av den grunn kommer jeg med så mye info og kunnskap som går på tvers av aksepterte dogmer og hypoteser som jeg gjør." Sitat: PirkePetter, 18.08.2012 kl 18.41.


Oppveksten på barnehjemmet 
"Waizenhuset ble satt under politietterforskning på midten av 80-tallet for omfattende bruk av vold mot barn og også mye seksuelt misbruk. Dette siste skjedde imidlertid ikke på mitt hus, kun 2 av de andre husene. Før dette skjedde hadde både jeg og flere andre barn gjentatte ganger gått til politiet og bedt dem om å stoppe den daglige volden, især den psykiske, men vi ble faktisk aldri trodd. En siste etterforskning var for noen år siden, da flere av dem som ble seksuelt misbrukt sto fram i lokalaviser og fortalte om bakgrunnen sin." Sitat: PirkePetter, 19.08.2012 kl. 03.52."Av de 36 barna som var på mitt hus da jeg kom dit i 73 er mindre enn 10 i live i dag, og flere sitter enten i fengsel eller er narkovrak. Min halvbror tok livet av seg via overdose i 2003. En og annen klarte seg fordi de kom til ok fosterfamilier. Jeg ble kastet ut fra barnehjemmet som 15-åring da jeg brakk armene pluss litt til på en mannlig sivilarbeider som tvang kjæresten min, som bodde på nabohuset, til å kle av seg og stå naken foran ham når hun skulle legge seg for kvelden. Samt la seg i senga hennes og befølte henne. Heldigvis fikk jeg stoppet dette før det utviklet seg, men det førte altså til at jeg ble kastet ut." Sitat: PirkePetter, 19.08.2012 kl. 03.52."Mennesker med en oppvekst som min har gjerne en tendens til å ende opp i omsorgsyrker eller situasjoner, så sant man da ikke lykkes med selvmordsforsøk, eller ender med å hate seg selv og verden, og derfor blir kriminell, voldelig, stoffmisbruker, etc. Eller bare bruker livet på å fråtse i selvmedlidenhet, og på å bruke barndommen som unnskyldning for å sabotere alle gode ting som skjer eller kan skje i livet ens. Jeg har aldri vært som det sistnevnte. Fristelsen har vært der nå og da, men jeg har alltid tenkt at går jeg først den veien, og åpner for syting og klaging ("hvorfor meg" tankegang), så kommer jeg aldri ut av det igjen. Og rusmidler og den slags, som virkelighetsflukt, har aldri gitt meg noe, da jeg tvert om har følt sterkt behov for å være så tilstede som mulig i min verden, for å bevisst kunne forholde meg til meg selv og mine tanker og følelser om det ene og det andre. Virkelighetsflukt har derfor aldri vært noe alternativ. Og voldelig, eller at jeg hater verden eller andre, er det siste jeg kan beskyldes for, jeg som ikke kan gjøre et insekt vondt engang." Sitat: PirkePetter."Jeg har jobbet meg jevnt og trutt gjennom flere selvdestruktive og negative afterdsmønstre hver eneste dag etter barnehjemmet. Deriblant selvskading, veldig lav selvfølelse/en følelse av å ikke ha rett til å leve eller til å ha det godt, og også sterk sjalusi grunnet frykt for å miste dem som har vist meg oppmerksomhet, omsorg og kjærlighet. Samt en sterk grunntro på at ingen noensinne kom til å elske meg og bry seg om meg, da jeg ikke var verdig slik godhet, tillit og omtanke. Gjennom alle mine barne og ungdomsår så jeg for meg fremtiden som en eneste lang, mørk og vond opplevelse i total ensomhet og avvisthet. Jeg lengtet etter omsorg og kjærlighet, og dagdrømte ofte prøvende om dette, men endte alltid med tanken om at livet for meg kom til å bli ensomt og uten godhet fra andre. Jeg identifiserte meg ofte med en gutt i en fortelling jeg leste en eller annen gang som barn, og som sto utenfor i vinterkulden og så inn gjennom et vindu på en familie som satt rundt julebordet og spiste god mat, var glade og lykkelige og hadde hverandre. Jeg tenkte alltid at det var slik livet mitt ville bli, at jeg var en person som alltid ville forbli utenfor, utstøtt og avvist, mens jeg drømte om og lengtet etter å få komme inn og være en del av felleskapet denne gutten så gjennom vinduet." Sitat: PirkePetter.
 


"Kostholdet hjelper eller forverrer alltid følelsesmessige eller mentale problemer. Da tenker jeg på reelle, konkrete problemer. Og ofte skapes slike pga næringsmangel og/eller kjemikaliebelastning, og som gjør det vanskeligere å takle eventuelle reelle problemer. Så jeg regner med kostholdet mitt har hjulpet meg en del. Fortsetter du den veien du har begynt å gå vil du få det betydelig bedre med deg selv på alle nivåer, da humør og helse i dag gir et helt annet perspektiv på mangt og meget fra fortiden." Sitat: PirkePetter, 19.08.2012 kl. 03.52."Når alt dette er sagt så er det absolutt ikke synd på meg, og jeg har ikke behov for å bli satt opp på pidestall. Slik at dette med priviligert og min "store" kunnskap blir litt banalt. Jeg er ikke allviter heller. Og heller ikke helseguru." Sitat: PirkePetter, 19.08.2012 kl. 03.52."Jepp, jeg er tøffere enn toget 😃 Og jeg vet jo også at jeg valgte den oppveksten selv, før jeg ble født. Og den har hatt ønsket virkning, da jeg ble den jeg var ment å bli. Så jeg anklager ingen, eller skylder på noen." Sitat: PirkePetter.

De unike egenskapene
"Det eneste jeg kan ta æren for hva gjelder den info jeg deler, og da sikter jeg til den rent faktabaserte, er at jeg ser ut til å forstå og se sammenhenger og mønstre som går de fleste hus forbi. Jeg mener da innen forskning og logikk. Det meste tenker jeg meg fram til på egen hånd, men en god del bare vet jeg intuitivt, uten å kunne forklare hvorfor. Da jeg undersøkte logikken bak virus og vaksinering for mange år siden, startet jeg med utgangspunktet mistanke om at noe var helt galt med logikken, og jo mer info jeg fant, desto klarere ble alt. Men hva virus egentlig var, om de fantes eller ikke, fant jeg ingen vettugt info om, og en dag bare visste jeg at det var snakk om kroppens egne gener. Jeg bare visste, uten fnugg av dokumentasjon, logikk eller noen form for argumenter som kunne støtte intuisjonen, at virus var gener, og aldri negative. Jeg tenkte for meg selv da at jeg antakelig aldri ville få oppleve at dette ble kjent i min levetid, så gleden var stor da jeg en dag kom over forskning fra professor i genetikk, Barbara McClintock, som bekreftet intuisjonen min hinsides enhver tvil." Sitat: PirkePetter."Jeg er, på mange måter, dum der folk flest er intelligente eller vet ting, men jeg har alltid vært mange år forut for vitenskap og logikk i de temaer som har opptatt meg. Skjønt en hel del av det jeg da kunne kom via drømmer eller hva vi kan kalle syn og aha-opplevelser, slik at jeg allerede som 12-åring drømte om bruk av enzymer i krefterapi, eller som 14-15-åring om å bruke lydbølger som terapi. Enkel matte kunne jeg ikke, og forsto den heller aldri, men komplisert fraktalgeometri og kvantefysiske teorier liksom bare "så" jeg i sinnet mitt, og forsto dem fullstendig, og uten forkunnskap. Noe geni er jeg imidlertid ikke, men jeg har litt å bidra med til dagens verden." Sitat: PirkePetter."Som en kuriositet så tror jeg min evne til å se mønstre og helheter innen kunnskaper, eller å se kjernen i teorier, har noe med å gjøre med "hodet" mitt også i forbindelse med f.eks å se ting som er skjeve. Jeg kan se slikt på milimeteren, der andre må bruke vater. Ting som er skjeve, er i disharmoni, som ikke passer sammen fargemessig eller på andre måter, lyder som er hvor de ikke skal være, etc ser og hører jeg med en gang. Jeg er f.eks flink i rettskrivning fordi jeg ser og hører hvor bokstaver og lyder skal være i ord og setninger, og ikke fordi jeg kan noe som helst om slikt som adjektiver, verb, subjektiver, etc. Jeg har også gehør, og kan spille musikk feilfritt etter å ha hørt den en eneste gang. Og jeg kan ikke noter enda. På samme måte hører jeg alltid når noen lyver, på lyden av stemmen deres. Jeg har ingen anelse hvorfor eller hvordan jeg gjør det, men er klar over at årene med kronisk stress og angst på barnehjemmet har ført til at hjernen min har utviklet seg annerledes enn folk flest. Jeg skårer f.eks høyt på kriterielister for aspergers, men uten å "ha" denne "tilstanden" Sitat: PirkePetter."Jaja, det ble visst mye meg-snakk dette. Summa sammasurius er at jeg ikke er helt riktig navla, og derfor har en del nyttig ditt og datt som kan komme en del mennesker til gode" Sitat: PirkePetter.


Viktige sitater om tradisjonskosten
"Tradisjonskost er mange matemner i harmoni, og hvor synergismen mellom de forskjellige næringsstoffene fra ulike matemner er viktigere enn store mengder av enkeltnæringsstoffer eller begrensede mengder fra enkeltmatemner. Høyt næringsinntak er kun helsefremmende når næringsvariasjonen er optimal, slik at alle nædvendige næringsstoffer konsumeres samtidig, eller i løpet av samme dag. Muskelkjøtt, innmat, kraft/gelatin og melk og melkeprodukter gir mye av de samme næringsstoffene, samtidig som de hver for seg bidrar med visse næringsstoffer i større mengde enn de andre. På den måten konsumeres alle relevante næringsstoffer i større mengder, og balanserer hverandre samtidig som eventuelle ubehagelige symptomer på den ”kjemiske” oppgraderingen av kroppens funksjonsnivå minimeres." Sitat: PirkePetter, 12. desember 2013 kl. 17.31."..jeg baserer meg kun på fysiske og psykiske symptomer, og har aldri brydd meg om de forskjellige metodene for å sjekke næringsnivåer. Særlig da så mange har vist seg å være verdiløse, eller vise feilaktige tall. Da symptomer på næringsmangel ofte overlapper, slik at flere næringsstoffer kan være årsak til samme symptomer, og dette med synergister, agonister og antagonister spiller inn, så kortsluttet jeg hele logikken og gikk for næringsrik mat som helbredskilde snarere enn tilskudd. På den måten får kroppen velge selv hva den trenger til enhver tid, samt at alle kofaktorer som er nødvendig for opptak og utnyttelse er tilstede. Og på den måten er man garantert godt resultat hver gang, som i motsetning til når man fokuserer på enkeltnæringsstoffer og like gjerne kan gjette feil/bomme på symptomene, og risikere å gjøre vondt verre." Sitat: PirkePetter, 04.03.2013 kl. 17.20"Nok en faktor er at dette kostholdet så mange mennesker har så godt av er helt motsatt det offisielt aksepterte, slik at det er mye flisespikkeri og skremselspropaganda over teoretiske så vel som udokumenterte faremomenter involvert. Så som f.eks de udokumenterte mytene om at kjøtt, kolesterol, mettet fett, etc er helseskadelig, at det finnes livsfarlige bakterier i upasteurisert melk som kaldkveler deg straks du ser en annen vei, salmoneller og andre sneller i rå eggeplommer/egg generelt, og liknende. Her finnes det imidlertid mye vitenskap som motbeviser disse mytene, og også historisk dokumentasjon fra størsteparten av verden med tanke på at det er snakk om et tradisjonelt kosthold som har vært rimelig identisk i mange kulturer." Sitat: PirkePetter, 16.05.2012 kl. 20.42."Hovedfokuset når det gjelder ekte tradisjonskost er ikke på gjæret eller bløtlagt mat, men på animalske matemner. Dette fordi ingen vegetabilske matemner slår animalske hva gjelder næringsinnhold. Og jo mindre varmebehandlede disse er, som i helt rå (carpaccio, tartar, ceviche, etc) eller spekede, tørkede, røykte, gravede, etc varianter, desto mer næringsrike og også lettere fordøyelige er de." Sitat: PirkePetter, 28.02.2013 kl. 20.26."..jeg er helt enig i det antropologer har kommet fram til, men uenig i at fortidens mennesker var noen primitive rabbagaster mens vi i dag er så avanserte og kloke. Vi har aldri vært fjernere fra naturen og det naturlige enn vi er i dag, og de fleste av oss lever liv i endeløs selvskading og ødeleggelse av alt annet enn oss selv i vårt blinde søk etter konstant (industriell og teknologisk) stimuli og selvnytelse. Selv tilsynelatende primitive mennesker er betydelig klokere enn 99% av dagens mennesker." Sitat: PirkePetter, 20.april 2012 kl. 13.27.

Helse & Uhelse
"Kutter man helt ut sykdomskonseptet står man igjen med næringsubalanse. Og da inkluderer jeg kjemikaliebelastning i sykdomskonseptet, slik at heller enn å fokusere på å unngå ymse kjemikalier, eller hvordan avgifte disse med dyre og/eller verdiløse kosttilskudd, urter og terapier, så trenger man kun spise næringsrikt, slik at kroppen selv avgifter kjemikaliene og gjenoppretter normal funksjon i f.eks enzymer, koenzymer, hormoner eller neurotransmittere som har blitt påvirket negativt av kjemikaliene." Sitat: PirkePetter, 22. oktober 2013 kl. 19.49."Helse består av egentlig bare to ting slik jeg forstår det, hvor det ene er hva man spiser, og det andre er ens sinnstilstand. Kroppen din, hvor all helse eller uhelse oppleves bygges kun av næringsstoffer fra mat og mat alene. Utover bakterier, som du har 10 ganger mer av enn du har celler i kroppen din, er kroppen din dannet av byggestoffer fra kostholdet, og kun kostholdet. Og da også din mors kosthold under svangerskapet. Så man kan si hva man vil om kosthold, og gjerne generalisere, men uten kosthold ingen kropp. Og feil kosthold gir "feil" kropp, altså uhelse. Ergo må kostholdet være den viktigste faktoren når det gjelder helse." Sitat: PirkePetter, 22. april 2012 kl. 01.54.


 

"Når det gjelder ens sinnstilstand så eksisterer ikke sinnet i en egen sfære, uten kontakt med kroppen, men snarere er den indre siden av kroppen, i betydning frekvens. Jeg tenker nå på at sinnet er energi, akkurat som kroppen er på dypeste nivå (atomer). Dette betyr igjen at alt man spiser påvirker en psykisk, både positivt og negativt, slik at kostholdet nok en gang står som hovedfaktor i spørsmålet om helse eller uhelse, denne gangen psykisk. Om man heller vil påstå at sinnet er i hjernen kommer vi igjen inn på at alle substanser i hjernen, utover nerveceller og hjernecellene som utgjør hjernen, kommer fra kostholdet alene." Sitat: PirkePetter, 22. april 2012 kl. 01.54.


 

"..folk flest kan takle en del gifter, men ingen kropper takler særlig godt måltider uten alle nødvendige næringsstoffer kroppen trenger for å bygge kroppsegne proteiner og andre næringsstoffer med. Bare et eneste måltid med f.eks brødskiver og syltynne påleggskiver eller osteskiver gir minimalt med næring, utover de problematiske substansene, slik at kroppen, for å danne den mengden næringsstoffer, især aminosyrer, som den trenger for å bygge og reparere seg selv, må ta de manglende næringsstoffene fra bl.a muskler og skjelett. Sånt sett betyr hvert eneste måltid som ikke inneholder alle næringsstoffer kroppen trenger til enhver tid for å reparere og bygge seg selv, mao helbrede seg selv og avgifte gifter, kjemikalier, slaggstoffer, m.m at kroppen bryter seg selv ned for å skaffe den manglende næringen. Ingen god ide, og ikke sunt og helsefremmende heller." Sitat: PirkePetter, 22. april 2012 kl. 01.54."Uansett hvilke elementer du må mene spiller inn så faller de fleste vekk om kostholdet ikke blir hovedelementet, all den tid kostholdet bygger eller svekker deg fysisk og psykisk, og dermed gir rammen du opplever livet ditt og alt i det gjennom."
Sitat: PirkePetter, 22. april 2012 kl. 01.54.


Kvantefysikk, livet og "døden"
"Har du tenkt på, som kvantefysikken har funnet, at tiden kun er en mental konstruksjon, slik at alle tider eksisterer her og nå, men på forskjellige frekvenser? Akkurat som tvkanaler. Vi, i vår tidslinje er en kanal, og denne kanalen sender uavbrutt samme program igjen og igjen, men med små variabler i historien, samt forskjellige versjoner av avslutningen/enden på episoden, og også tidligere, nåtidige og fremtidige episoder om hverandre hele tiden. Sånt sett hviler ikke din far, da han fremdeles bor i huset sitt. Men da hans hus i hans episode/frekvens, mens du, i din episode/frekvens, oppfatter din far som død. Jeg har mange ganger sett scener fra livet som var før, her på gården, fra opptil flere hundre år siden. Jeg gjør det når jeg slapper av og ikke fokuserer på noe fysisk, eller på bestemte tanker." Sitat: PirkePetter."Angående det om din far, så er ikke min hensikt å prakke på deg noe, men heller et lite håp om at du kanskje kan forstå hvor fantastisk livet (i tredimensjonal/fysisk virkelighet) faktisk er. Og jeg baserer meg ikke på verken Seth eller kvantefysikk, men på egne opplevelser ingen kan ta fra meg. Dvs, hadde jeg bare lest om dette selv, så er jeg ikke sikker på om jeg hadde godtatt det, altså trodd på det. Jeg hadde kanskje vært åpen for tanken, men ikke mer før jeg fikk en eller annen form for bevis. Men når jeg har opplevd så mange ganger, opp gjenom livet, at det vi kaller tid er åpen i begge "ender" så kommer jeg ikke fra at dette har blitt en del av meg og min personlighet." Sitat: PirkePetter."Du har nok både "snappet opp" tegn og ellers opplevd hendelser og situasjoner som viser at det er mer med livet en isolerte fysiske kropper. Kanskje du har opplevd å tenke på en ting, og så begynner en venn å snakke om det samme, eller motsatt. Eller du kommer plutselig på en person, og så ringer telefonen og det er denne personen. Eller du tenker på en person, eller han eller hun på deg, og så møtes dere plutselig på et sted ingen hadde forventet å se den andre. Osv, eksemplene er mange, fra helt "vanlige" menneskers liv." Sitat: PirkePetter."Genetisk sett kan vi leve evig så lenge genene får næringsstoffene de består av. Bare ens egen vilje setter grenser. Men da ikke nødvendigvis livsvilje, men snarere følelse av å fremdeles ha ting uoppgjort, ikke være ferdig med ens livsplan og mål, eller følelse av å ikke ha oppnådd verdifullbyrdelse. Føler man seg ”mett av dage,” eller at livet ikke rommer flere muligheter for vekst og/eller utvikling dør man selv om kroppen er 500% i form og helse. Dette er imidlertid en død man velger selv, som en motsetning til død pga svikt i organer, etc som de fleste pr i dag opplever." Sitat: PirkePetter, 5. januar 2014 kl. 04.49."Forskning viser at jo mer nysgjerrig (gjerne på en barnlig måte; altså slik barn gjerne er) og vitelysten man er, samt jo mer man fremdeles er i stand til å la seg forundre og glede og overraske over liv og medsjeler, desto lenger lever man. Også at mennesker som føler verden/samfunnet/andre mennesker ikke er truende, og/eller som tror på et felleskap med andre mennesker eller medsjeler, eller som tror at noe større enn dem selv, som f.eks en Gud, passer på dem, lever lenger i følge forskning." Sitat: PirkePetter, 5. januar 2014 kl. 04.49."Og selvfølgelig så spiller humor, sprell og moro også en stor rolle. Så når du springer naken rundt huset mens du prøver å nå deg selv igjen, så husk at også sprøhet er en god ingrediens i langt liv." Sitat: PirkePetter, 5. januar 2014 kl. 04.49.


Kloke ord til ettertanke

"Istedenfor å legge vekt på fokus på hvilken mat og drikke som er sunn eller usunn, så bør mat og drikke velges bevisst, men nøytralt, for å fremme ikke bare helse, men også velvære og ren livsnytelse." Sitat: PirkePetter".. så er det klokere og bedre for både fysisk og psykisk helse å velge fokus på de små og store ting i ens hverdag som gir grunn til glede og moro. Ja selv et lite smil er bra fremfor depping og svartsyn." Sitat: PirkePetter
"Dem som virkelig prøver, vil som regel finne mange grunner til glede, og gjerne moro også, i deres hverdag. Disse er alltid der, men virker normalt "usynlige" når fokuset er på alt som er trist, galt, stressende, irriterende og den gjengen der." Sitat: PirkePetter"Er hverdagen helt fri for mennesker og andre levende vesener, og saker og ting som kan fremme glede og positivitet, så skap dine egne versjoner. Finn din indre Dott....øff, ditt indre barn, nyt synet av kaktusen i vinduet, eller det vakre, levende treet i hagen. Le av de rare tærne dine, eller den snåle edderkoppen som henger i gangen. Istedenfor å bli frustrert over å ha tatt på deg to forskjellige sokker, og deretter denge deg selv med tanken om å finne et skikkelig par neste morgen; hva med å utvide moroa med å ta på deg trusa bak fram også? Hva med livsgleden i småfuglene i gata, eller i hagen, eller spurvene som kommer og tigger etter mat når du f.eks står i bilkø et sted. Ofte kommer de og setter seg på sidespeilene, eller flyr over handa og grabber med seg maten i farta." Sitat: PirkePetter"Hva med å stå på hodet for nyttig verdensperspektiv, eller leke ape sammen med barna eller gubben? Eller, for de mer vågale, som er bestekompiser med sitt indre bøllefrø, å spise bønnegryte og deretter gå på kino! Jevnlige små og store gleder og nytelser, både såkalt barnslige som voksne, fremmer et bedre og mer meningsfylt og oppfyllende liv. Alternativene er ikke alternativer, og i alle fall ikke å godta hele verdens sorg, smerte og ondskap, via media, som del av ens helt private og personlige verden. Når vi bevisst går inn for å finne glede og moro i de små ting i livet, tar som regel de større tingene seg av seg selv. Også de negative, eller som kunne ha utviklet seg negativt." Sitat: PirkePetterLes gjerne mine ord om PirkePetter i innlegget:


 

mandag 5. juni 2017

Hjemmelaget Viili - Min Yoghurtsfavoritt!


Når jeg smakte Viili for første gang gledet jeg meg allerede til neste glass! Viili er et fast innslag på mange finske frokostbord, og har i løpet av de siste årene også blitt et fast innslag på mitt kjøkken. En slags drikkeyoghurt som på mange måter minner om tjukkmjølkens deilige og slimete konsistens, og som også har en tildels lignende smak. Hovedforskjellen er melkesyrebakterier versus enzymer; hvor Viili er melkesyregjæret og tjukkmjølka blir til ved hjelp av enzymer fra tettegrasplanten. Jeg elsker hvor enkel Viilien er å få til, at den er nyttig for magen, at den ikke krever varmebehandling, og at den kan drikkes naturell uten behov for smakstilsetninger. Viili er nydelig syrlig og mild på samme tid, og er nesten garantert å falle i smak hos de fleste - både hos barn og voksne!Min Viili:
For flere år tilbake, og for en knapp hundrelapp på ebay, fikk jeg en liten klump med tørket Viilikultur pakket og fasttørket i et bomullsklede. Jeg bestemte meg for å ikke vekke den til liv før jeg hadde fast tilgang på fersk melk, eller hvertfall tilgang på melk med minst mulig bearbeiding. Så der ble den liggende da, den lille Viiliklumpen i kjøleskapet, i hele 3 år. Det var først når jeg fant økologisk fettrik melk i Sverige, lavpasteurisert og ikke homogenisert, at jeg med andakt vekket lille Viili til liv. Jeg holdt kulturen gående på svenskmelk helt til helmelka fra Rørosmeieriet kom seg til mine nordlige trakter, og nå i vår kom det endelig fersk geitmelk inn i mitt liv, takket være ei venninne med gode kontakter. Lykke - For både matmor og hundepels!På kjøkkenbenken min foregår det stadig putrende og boblende prosjekter, og jeg setter pris på de mest lettvinte variantene som stort sett passer seg selv. Her sklir Viilien rett inn. Man slipper varmebehandling, temperaturmåling i kjelen, innpakking i dyner, siling av melkekefirkorn og annet som jeg definerer som "styr". Hjemmelaget kefir med kefirkorn er fremdeles overlegen i probiotisk gevinst, men Viili er ikke så veldig langt unna. Det geniale med Viili er at man bare behøver å ta vare på siste resten i flaska, for så å fylle på med ny melk. Bra hva? Viilikultur kan for eksempel kjøpes gjennom:Jeg har ikke kapasitet til å dele eller sende av mine kulturer, men du kan eventuelt legge ut en forespørsel i facebookgruppene `Melkesyregjæring`eller `Fermentering` og høre om noen har en Viilikultur til deg. Det kan som regel lønne seg å kjøpe startkulturer, for da vet du hva du får, og det følger som oftest med bruksanvisning og oppskrifter. Når du først har fått tak i en Viilikultur, og steller pent med den, så har du den til evig tid. Husk bare å spare litt fra forrige runde som startkultur til neste Viili.
Du trenger:
    • 2-3 ss Viilikultur per liter melk
    • Glass med løst lokk
Slik gjør du:
1. Ha Viilikultur i glasset du skal melkesyregjære i. Beveg på glasset slik at viilikulturen dekker litt oppover veggene, og ikke bare i bunnen.


2. Hell melk i glasset, og dekk over med et løst lokk eller et fat som passer til åpningen. Det skal ikke komme direkte luft til, men det skal heller ikke være helt tett.


3. La Viilien syrne i romstemperatur i 12-24 timer, til den er fastere i konsistensen og litt geleaktig. Plasser deretter i kjøleskapet, med tett lokk. (Kan være lurt å lufte den innimellom for å slippe ut litt gjæringsgasser)


4. Husk å spare 2-3 ss Viili til neste produksjon.


5. Cultures for Health har laget en fin oppskriftsvideo for Viili - Du kan se videoen HER.
Pause?
Hvis du behøver ta en pause i Viiliproduksjonen blander du bare litt fersk melk og Viilikultur i et glass med tett lokk, og plasserer det rett i kjøleskapet. Der kan det stå i 2-3 uker, uten at kulturen nødvendigvis behøver "vekking", men det kan være at første runde etter dvale ikke gir den vanlige konsistensen. Kulturen kan også fryses, eller for eksempel tørkes i dehydrator.
Serveringstips:
Jeg liker godt Viilien naturell, men innimellom blander jeg inn enten hjemmelaget saft, Melkesyregjæret Bringebær, Melkesyregjæret Mango, eller en god kaldslynget honning. Jeg synes spesielt denne Appelsinblomsthonningen passer godt til Viili. En annen skikkelig god smaksvariant er å drysse over Kanel og Sukker, som er den mer tradisjonelle måten å spise Viili på.
Konsistens - Lavpasteurisert vs Upasteurisert:
Jeg har lengst erfaring med Viili laget på lavpasteurisert kumelk, og den slimete gelatinaktige konsistensen har ikke sviktet en eneste gang. Derimot endret konsistensen seg noe ved introduksjon til fersk geitmelk. Viilien ble nå noe tynnere, og skiller seg raskere i ostemasse og myse (men det er jo bare å røre sammen igjen). Jeg kjenner ikke til årsaken, men det er trolig at ferskmelkas egne bakterier har en finger med i spillet. Viktig å påpeke at det slettes ikke påvirker smaken, men bare konsistensen.
Holdbarhet - Lavpasteurisert vs Upasteurisert:
Det mest fornøyelige med endelig å ha fersk melk i hus er Viiliens holdbarhet. Hjemmelagede surmelksprodukter basert på upasteurisert melk viser seg å ha lengre holdbarhet, enn syrnet melk laget på pasteurisert melk. Jeg tenker da først og fremst på holdbarhet i smak og behag. Og bare for å presisere - Viilien på geitmelk, lagret i snart 3 måneder i kjøleskap - smaker fremdeles nam. Syrligere ja, men NAM!


Inspirasjon:


For ordens skyld! Jeg er ikke sponset, eller driver med produktreklame for inntjening til bloggen. Produktene er kjøpt og betalt med egne penger, og reklameringen i dette innlegget er mine oppriktige meninger. Tanken bak er å spre det glade budskap og reklamere for produkter jeg tror på! Når det gjelder linker til iHerb vil bruk av min rabattkode gi meg noen kroner rabatt på senere iHerb-bestillinger.

tirsdag 30. mai 2017

Candidaovervekst! Candida er en naturlig del av tarmen, og blir kun et problem i resten av kroppen når det er feil ph i tarmen!

Her om dagen fikk jeg spørsmål om kostholdsråd for å ta knekken på en invaderende soppinfeksjon, nærmere bestemt Candida. Er det soppdrepende midler som gjelder, eller er det noe jeg kan gjøre kostmessig?  I samtalen kom det frem at hun siden i fjor høst av ymse årsaker har inntatt hele fem antibiotikakurer, som da har lagt forholdene veldig godt til rette for overvekst av Candida. I stedet for å begynne med ulike kosttilskudd, candidadietter eller medikamenter, som er omgåelser av selve problemet, tilbyr jeg meg å samle sammen det jeg finner av PirkePetters sitater om Candida. Denne informasjonen vil forhåpentligvis vise henne viktigheten av en balansert mikroflora i magen, samtidig som hun får med seg noen kostholdstips på veien.http://wholeintentions.com/wp-content/uploads/2013/10/candida-symptoms.jpg
Dette innlegget kan kun leses i sin helhet i Skattekammeret!


  • Bakgrunn for opprettelse av Tradisjonskostens Skattekammer kan du lese om HER.mandag 15. mai 2017

Alt kolesterol i kroppen er godt, og det har livsviktige funksjoner!

Stadig vekk, og spesielt de siste ukene, har jeg vært tilskuer til ulike samtaler om kolesterol. Siden jeg med årene har lært at de fleste ikke vil høre mine tradisjonskostiske innvendinger, tier jeg som regel helt stille til jeg eventuelt får et konkret spørsmål. Den ene har gått glipp av at eggeplomme er supersmart, den andre har fått forebyggende statiner fra sin fastlege, og den tredje synes margarin smaker høgg, men spiser det likevel fordi det liksom er så bra for hjertet. Den fjerde forteller meg at hun vet normalt høyt kolesterol bare er av det gode, men lurer på om hun nå behøver bekymre seg fordi legen har fortalt at hun er genetisk belastet med familiær hyperkolesterolemi?


Svaret er nei - du behøver ikke bekymre deg for høyt kolesterol! Alt kolesterol er livsviktig for god helse, og er helt avgjørende i naturlige prosesser hvor kroppen din ønsker å bli frisk. Hvis kolesterolet ditt er unormalt høyt kan det tyde på en betennelsessituasjon i kroppen, hvor blant annet kolesterol gjør en hederlig innsats med å skulle fikse problemet. Jeg anbefaler på det sterkeste å droppe kolesterolsenkende medikamenter, og tilbyr meg samtidig å sammenfatte PirkePetter-informasjon som omhandler kolesterol, slik at hun kan danne sin egen mening. Jeg vet det er mange som vet at kolesterol og mettet fett absolutt ikke er helsefarlig, men som strever med å forklare dette til de rundt seg. Dagens innlegg er derfor også til dere, samtidig som det er en slags hyllest til det livsviktige kolesterolet, godt hjulpet av PirkePetters formuleringer og forskningslinker.

DETTE INNLEGGET HAR FLYTTET!

  • Bakgrunn for flytting, og opprettelse av Tradisjonskostens Skattekammer kan du lese om HER.

mandag 8. mai 2017

Ramsløkloff - Surdeigsloff med Ramsløksmør!

Inspirert av Beets`n Bones - Surdeigsloff med Pistasjpesto, måtte jeg bare prøve meg på en Ramsløkloff. Jeg må si den ble en umiddelbar smakssuksess. Oppskrift på deig og fremgangsmåte er omtrent som originalen, men jeg har gjort en vri og byttet ut pistasjpesto med en blanding av Parmesan og Ramsløksmør. En ekte Tradisjonskoster er ikke kjent for å være redd for masse smør, men for konsistensens skyld anbefaler jeg å ikke falle for fristelsen og dra på med for mye. Måtehold her vil gjøre at du slipper en flat og klissete loff med rårand. Ja, jeg snakker av erfaring! Fortvil ikke - Du kan jo fremdeles smøre på så mye smør du bare vil på den ferdigstekte loffen!


Du trenger:

Slik gjør du:
1. Visp sammen vann og surdeigsstarter. Visp inn mineralsalt og kokossukker. Ha i melet.
Kna deigen til den blir fast, og ikke klissete. Tilsett eventuelt mer mel eller vann. Ha deigklumpen i en glass- eller porselensbolle. Legg plastfilm løst over bollen, og dekk deretter med et klede. La stå i 12-24 timer i romstemperatur.2. Når deigen nærmer seg ferdighevet er det på tide å raspe parmesan og blande sammen ramsløksmøret. Finn frem ei brødform, som bør smøres med smør eller ghee for å sikre at loffen slipper når den er ferdigstekt. Oppskrift på ramsløksmør med tørket ramsløk finner du HER.3. Dryss rikelig med arrowroot der du skal kjevle deigen, eventuelt bruk siktet hvetemel hvis det er uproblematisk for deg. Kjevle deigen til et rektangel på omtrent 25 x 50 cm.4. Smør et tynt lag med ramsløksmør utover hele rektangelet, og strø deretter over godt med revet parmesan.5. Se slik-gjør-du-det bilder i originaloppskriften HER.
Brett en liten flik innover, på alle fire kantene, og rull deigen til ei pølse fra den ene kortsida til den andre. Bruk en skarp kniv og skjær deigpølsa på langs, hele veien gjennom. Snurr de nå to deigpølsene om hverandre. Bruk en større stekespade som støtte, og flytt deigsnurren over i den ferdigsmurte brødforma. La etterheve i 1-2 timer. 6. Sett stekeovnen på 180 grader, varmluft. Brødforma plasseres i forvarmet ovn, og stekes i 35-45 minutter. Følg med underveis slik at loffen ikke brenner seg. La avkjøles på rist før du skjærer i loffen.
Fersk Ramsløk
Det florerer av skrytebilder på nettet av ramsløkfangsten sålangt i år, og er du en av de heldige som bor i nærheten av en ramsløkskog ville jeg soleklart prøvd meg på ramsløksmør med fersk ramsløk til denne loffen. For deg som er mindre heldig er det heldigvis tørket ramsløkpulver å få kjøpt hos Tidsporten. Kan kjøpes HER.
Salami
Salamien på bildene har jeg kjøpt hos Premium Gourmet. Den heter Salametto al Nebbiolo, og er ei kjempegod smaksrik pølse tilsatt vin og hvitløk, men som pga tilsetningsstoffer ikke er helt tradisjonskost, men nesten.
Kan kjøpes HER
Inspirasjon:
For ordens skyld! Jeg er ikke sponset, eller driver med produktreklame for inntjening til bloggen. Produktene er kjøpt og betalt med egne penger, og reklameringen i dette innlegget er mine oppriktige meninger. Tanken bak er å spre det glade budskap og reklamere for produkter jeg tror på! Når det gjelder linker til iHerb vil bruk av min rabattkode gi meg noen kroner rabatt på senere iHerb-bestillinger.