lørdag 31. januar 2015

Depresjon og Kosthold! Påvirker Tarmens Helse vår Mentale Helse?

En bekjent av meg har siden i fjor høst slitt med "diffuse" helseproblemer. Hun har vært sliten, nedbrutt, nedstemt, småsyk og plaget med svimmelhet. Blodprøver viser kyssesyke på et tidspunkt, men utover det finner ikke legen noe klart svar på hva som feiler henne nå. I våre samtaler har det kommet frem at hun periodisk har slitt med dette tidligere, og utløsende faktor kan for meg se ut til å være stress fra flere kanter samtidig. Jeg tenker også, ut fra hva hun har fortalt meg, at kosthold og mage/tarmhelse kan være underliggende faktorer her. Kostholdet hennes er variert med innslag av både animalske og vegetabilske kilder. Hun er ikke fremmed for litt lever, men har samtidig et litt "typisk norsk kosthold" inkludert planteoljer, og hvor korn, nøtter, frukt og grønt spises ubehandlet.

Mitt syn på ernæring er kjent for henne, og jeg merker hun er skeptisk og nysgjerrig på samme tid. Dagens blogginnlegg er ment som utvidet informasjon til henne, men også til andre lesere som søker samlet informasjon om emnet. PirkePetter (som bor i kommentarfeltet til Livenes Hage) har skrevet metervis med kommentarer som har hjulpet rådville. Dette innlegget inneholder kommentarer skrevet av PirkePetter relatert til kosthold og mental helse. Alle avsnittene under er linket tilbake til sin opprinnelse, og der finner man også sammenhengen hvor PirkePetter har gitt informasjonen. Forhåpentligvis gir dette omfattende innlegget henne ekstra "kjøtt på kraftbeina", en utvidet forståelse for fermentert fiskeleverolje, et annet blikk på blodprøveresultater og ikke minst viktigheten av god tarmhelse. Dette med tanke på samtalene vi har hatt i det siste om depresjon og kosthold.


Bildet er lånt fra artikkelen: Is There A Connection Between Gut Bacteria And Depression?


Erfaringer fra PirkePetters praksis
"Ut over all forskningen som viser sammenheng mellom tarmproblemer og psykiske problemer, samt alle som blir og har blitt friske av psykiske problemer gjennom å få orden på tarmen, så har jeg hundrevis av tilbakemeldinger fra mennesker (i stor grad barn og unge) som har blitt helt friske fra ofte alvorlige psykiske problemer bare gjennom fokus på å helbrede mage-tarmproblemene alene." Sitat: PirkePetter, 19.november 2013, kl. 17.20.


"Jeg har hatt ganske mange pasienter med bl.a kolitt, men sjelden pga fokus på selve tarmproblemene, men snarere som del av helbredsstrategi for psykiske og mentale problemer. Dette fordi de fleste barn som voksne med psykiske/mentale problemer pleier å ha mage-tarmproblemer." Sitat: PirkePetter, 22.mai 2013, kl. 04.10.


"...så var mitt spesialfelt, før jeg la opp, barn med psykiske og mentale problemer. Jeg ga alltid blaffen i disse barnas såkalte diagnose, og fokuserte kun på å normalisere mage-tarmfunksjonen slik at de ble i stand til å ta opp næring, samt avgifte substanser (fenoler, salisylater, tilsetningsstoffer, histamin, kvikksølv og andre tungmetaller, etc) de hadde problemer med. Ser du på forskningen som finnes i forbindelse med såkalt autisme, aspergers, epilepsi, ADD/ADHD, depresjoner, sosial angst med mer så finner du overvekt av mage-tarmproblemer i slike barn, og svært ofte også forstyrrelser i skjoldbruskkjertelens hormonproduksjon, så vel som forstyrret sukkerstoffskifte med stressreaksjoner (sinne, angst, voldsomt skiftende følelsestilstander, gråte eller skrikeanfall, dyp depresjon i det ene øyeblikket, og gjerne hyperaktivitet i neste, unormale muskelspenninger, rykninger i kropp og lemmer, anfall, etc) som følge av hyppige blodsukkerfall/hypoglykemi. 

Reduksjon av karbohydrater/sukker i kosten er en måte å takle sistnevnte på, men en enda bedre er å spise næringsrik tradisjonskost som både inkluderer mye proteiner og fett (som automatisk reduserer karbohydratandelen av måltidene, samtidig som proteiner og fett balanserer karbohydratenes virkning på blodsukkerbalansen), samtidig med mye næringsstoffer som kroppen trenger til bl.a enzymer og koenzymer, samt til å danne hormoner som insulin, samt glukosetoleransefaktor, m.m som normaliserer sukkerstoffskiftet og blodsukkerbalansen. 

Nevnte næringsstoffer forbrukes i stor grad på et karbohydratdominert kosthold, og disse næringsstoffene fremmer alle kjente psykiske og mentale tilstander ved mangel. Går du gjennom psykiske og mentale (eller nerve og hjerne) reaksjoner ved mangel på de forskjelligste næringsstoffer, især B vitaminer, magnesium, sink og kopper, så skjønner du raskt at såkalte psykiske og mentale sykdommer faktisk bare er en kroppskjemi ute av balanse. 

Ta bort mennesker med skjoldbruskkjertelproblemer, hypoglykemi, mage-tarmproblemer, næringsmangel og/eller kjemikaliebelastning fra et psykiatrisk senter, og du står kun igjen med svært få, om noen mennesker. Og da bare mennesker med reelle, konkrete årsaker til ekte følelsesmessige problemer. Jeg tenker da på mennesker som har opplevd vonde ting og liknende som kan spores tilbake til noe konkret og fysisk i livene deres." Sitat: PirkePetter, 23.04.2013 kl.05:00.


Teksten er lånt fra Weston A. Price Foundation, The Pursuit of Happiness.


Mental Helse - De egentlige årsakene...
"Det er også gjennomdokumentert at det meste av såkalte psykiske sykdommer psykologien eller psykiatrien mener man kan avhjelpe via bl.a samtaleterapi eller neddoping med hjerneskadelige medikamenter som f.eks serotoninopptakshemmere, m.m skyldes mangel på en rekke næringsstoffer utover konkrete ubalanser som f.eks hypoglykemi/lavt blodsukker, hypotyreose/lav skjoldbruskkjertelfunksjon, etc og ikke minst kjemikaliebelastning av ymse slag. Jeg husker å ha lest flere studier opp gjennom livet hvor man fant at ditt eller datt næringsstoff, kolesterol inkludert (kolesterolmangel er også dokumentert som en av mange årsaker til autisme), eller normalisering av hypoglykemi eller hypotyreose omtrent tømte psykiatriske avdelinger/sentre for pasienter, da de fleste, plutselig ble mer eller mindre normale igjen." Sitat: PirkePetter, 24.juni 2012, kl. 13.24.


"En lang rekke såkalt psykiske og mentale (forbigående) reaksjoner er helt vanlig helbredsreaksjon, da det tross alt er snakk om en og samme biokjemi både i kroppen og i hodet. Og især alle mennesker som tar tak i mage-tarmproblemer opplever ofte slike problemer, da nervesystemet - hjernen - i tarmen faktisk dominerer hjernen i hodet." Sitat: PirkePetter, 23.04.2013 kl.05:00. 


Lavt Kolesterol  - En årsak... 
"i et større amerikansk studie, i 1996, ved “the Cholesterol Center, Jewish Hospital, Cincinnati, Ohio” hvor man hadde som målsetning å vurdere forbindelsen mellom kolesterolnivåer og følelsesmessige problemer som bl.a depresjon, bipolar lidelse/manisk depresjon, og schizophreni, fant man at kolesterolnivåer under 4.16 mmol/L (160 mg/dL) var betydelig vanligere i pasienter med slike tilstander. Sammenliknet med ”friske” mennesker av samme kjønn og alder, hadde pasientene mye lavere totalt kolesterol, LDL og HDL - Glueck CJ, Tieger M, Kunkel R, et al. Hypocholesterolemia and affective disorders. Am J Med Sci 1994; 308: 218-25" Sitat: PirkePetter, 9. november 2014, kl. 18.00. 


"Når all seriøs forskning viser at dem med mest kolesterol lever lengst, har minst hjerte-karproblemer, minst sukkersyke, minst såkalte autoimmune sykdommer, minst leverproblemer, minst nyreproblemer, minst hormonelle problemer, m.m og også minst mentale og/eller følelselsmessige problemer så er konsum av mettet fett og alle andre substanser som øker kroppens totale kolesterolnivå bare av det gode" Sitat: PirkePetter, 9.februar 2012, kl.21.44. 


Andre Årsaker - Pasteurisert melk og Ubehandlet korn
"...siden opioide peptider i korn og melk binder seg til reseptorene for endorfiner i hjernen, substanser som blant mye annet regulerer velvære og smertefølelse/persepsjon, så vil velværen gå ad undas og kroppens generelle smertefølelse øke så lenge kroppens egne endorfiner ikke får påvirket reseptorene de er ment å påvirke. En dårlig kombinasjon, spesielt for barn." Sitat: PirkePetter, 2.mars 2012, kl. 01.16.


"Melk og korn, som i f.eks frokostblandinger, er en garantert tarmskadelig kombinasjon, og både kasein og gluten fremmer utallige allergier og intoleranser gjennom å lime seg til og skade tarmtottene slik at produksjonen av fordøyelsesenzymer i tarmen opphører. Og når dette først har skjedd så synker næringsopptaket så mye at det bare er snakk om tid før man utvikler alvorlige mangelsymptomer. Nå snakker jeg om næringsmangel, og i tilfelle mangel på mineraler, også om tungmetallbelastning da kroppen (dyret/planten/matveksten) tar opp tungmetaller som likner de manglende mineralene i molekylstruktur ved mineralmangel, men en lege eller en veterinær vil kalle dette (en oppdiktet) sykdom av noe slag." Sitat: PirkePetter, 2.mars 2012, kl. 01.16.


Bildet er lånt fra artikkelen: Gut Bacteria May Affect Mental Health in Humans.


Serotoninubalanse - En hovedårsak...
Over 90% av kroppens serotoninproduksjon foregår faktisk i tarmen, og jo mer betent tarmen er, desto større serotoninproduksjon. Og høye nivåer av serotonin mangedobler betennelsesreaksjoner utover å forårsake det aller meste du kan forestille deg av psykiske og mentale reaksjoner. Høy serotoninproduksjon i tarmen reduserer også serotoninnivåene i hjernen, og som psykiatrien bruker selektive serotoninopptakshemmere for å få bukt med istedenfor å heller gjøre noe med årsaken i tarmen. " Sitat: PirkePetter, 23.04.2013 kl.05:00.


"Mage-tarmproblemer er også en veldig vanlig (og av leger helt oversett) årsak, både i betydning redusert næringsopptak og avfallsutskillelse, men også ubalanse i hovedsaklig serotonin (90% av kroppens serotonin produseres i nervesystemet i tarmen) og dopaminnivåene i nervesystemet i tarmen. Denne ubalansen reflekteres også i hjernen, all den tid hjernen i tarmen styrer de kjemiske prosessene i hjernen mellom ørene i stor grad. Da mage-tarmproblemer også ofte innebærer redusert syreproduksjon i magesekken, redusert leverfunskjon, eller redusert enzymproduksjon i tynntarmen, og fra bukspyttkjertelen, innebærer mage-tarmproblemer svært ofte redusert næringsopptak. Mage-tarmproblemer innebærer som regel samtidig mangel på enzymer som avgifter kjemikalier og problematiske naturlige substanser i mat og drikke, deriblant histamin og andre aminer, så vel som salisylater og fenoler, hvilket også bidrar til følelsesmessige og mentale symptomer som psykologer og psykiatere kaller sinns/stemningslidelser." Sitat: PirkePetter, 19.november 2013, kl. 17.20.


 "...alle substanser som skader tarmslimhinnene og forårsaker ulike grader av betennelser i tarmen også forårsaker mentale og følelsesmessige forstyrrelser, både gjennom det følgende næringstapet (hormoner, neurotransmittere, signalstoffer, eikosanoider, enzymer, m.m dannes fra næringsstoffer i maten man spiser og ikke minst tar opp - eller i dette tilfellet ikke tar opp) så vel som den følgende overproduksjonen av serotonin i tarmen, som igjen forårsaker serotoninforstyrrelser i hjernen. De fleste som kjenner til serotonin vet at for lave nivåer kan forårsake mange mentale og psykiske problemer, men utelatt fra det meste av informasjon som når media og medisinske lærebøker, tidsskrifter, etc er at også for høye nivåer forårsaker alvorlige mentale og følelsesmessige problemer." Sitat: PirkePetter, 2. mars 2012, kl. 01.43.  


"Det samme gjelder ved ulike psykiske problemer som kan ha hypotyreose som årsak/delårsak, især depresjon og alle mentale/følelsesmessige problemer som skyldes serotoninoverproduksjon. Dette fordi hypotyreose øker serotoninaktiviteten, som igjen fremmer bl.a betennelser i hele kroppen, og ymse ubalanser i hjernen. Har man i tillegg tarmskader fra et korn/soya/pasteurisert melk basert kosthold med lite protein/glutamin til tarmcellene vil serotoninaktiviteten allerede være svært høy, slik at nedsatt produksjon av hormoner i skjoldbruskkjertelen kan være den lille tuen som velter det store dasset slik at all slags dritt bokstavelig talt skjer (shit happens for verbale kverulanter :-)" Sitat: PirkePetter, 13. juli 2012, kl. 15.29.


"På samme måte er normal tarmflora svært viktig, fordi mikrorganismene hjelper på både fordøyelse og avgiftning av mat man spiser, samt fordi ubalansert tarmflora fremmer betennelser i tarmene, og bl.a forstoppelse og/eller diaré. Og dette fremmer igjen økt serotoninproduksjon og aktivitet i tarmen, som videre bl.a fremmer søvnproblemer, så vel som psykiske problemer som bl.a tungsinn og depresjon, motløshet, etc som ikke akkurat bidrar til helse og livsglede." Sitat: PirkePetter, 1. november, kl. 17.02. 


Kraftdrikking er lurt ved serotoninubalanser...
"Har du serotoninubalanser er gelatin, pga av det høye innholdet av glycin bra da glycin motvirker serotoninets negative virkninger. Salt også, samt magnesium, mer mettet fett (spesielt kort og mellomkjedet fett) og protein, mer kolesterol, samt mer B vitaminer, for å nevne noe. Og hovedårsaken til omtrent 99% av alle serotoninubalanser, enten vi snakker om for lite eller for mye, er betennelser i tarmen, hvor 90% av kroppens serotonin blir dannet, i hjernen i tarmen. Dvs det avanserte nervesystemet i tarmen." Sitat: PirkePetter, 22.mai 2013, kl. 04.10.


Bildet er lånt fra artikkelen: Serotonin Discoveries Points To New Therapies For Schizophrenia, Depression.


Kokosolje - Et nyttig innslag i kosten
"Kokosolje, eller egentlig mellomkjedede mettede fettsyrer, hjelper også for svært mange ubalanser i hjernen gjennom å erstatte eventuelt manglende glukose som drivstoff for hjernecellene. Jeg kjenner til mange utsagn fra privatpersoner, en kvinnelig lege inkludert (Mary Newport, som helbredet mannen sin fra alzheimer's kun med kokosolje), om at mellomkjedede fettsyrer/kokosolje har helbredet bl.a alzheimer's/demens, epilepsi og atferdsproblemer i barn, men det er så langt ikke mye forskning som bekrefter dette. Det som imidlertid er dokumentert, er at mellomkjedede fettsyrer kan overta for glukose som drivstoff for hjernecellene om disse enten er insulininsensitive eller ikke lenger produserer tilstrekkelig insulin (kalles hjernediabetes/diabetes type 3)." Sitat: PirkePetter, 17. juli 2012, kl. 00.55.


Manglende energiproduksjon i hjernecellenes kraftverk/mitokondrier er dokumentert som en mulig årsak til flere tilfeller av ADD/ADHD og autisme/asperger's, samt epilepsi. Og stadig flere forskere tror, basert på det som finnes av forskning, at autisme/aspergers, epilepsi, alzheimers, enkelte depresjoner, mange former for atferdsforstyrrelser og mentale eller følelsesmessige problemer egentlig er svikt i energiproduksjonen i hjernecellene. Mao kronisk tretthetssyndrom i hjernen. Det skader i alle tilfeller ikke å prøve." Sitat: PirkePetter, 17. juli 2012, kl. 00.55. 


Vitaminstatus - D, A og B12
"Vinterdepresjon/SAD skyldes mangel på vitamin D, og selv om det er mye vitamin D i fiskeleverolje, så er der også vitamin A. Plusser du på vitamin A fra lever, blir forholdet forskjøvet enda mer. Slik at skateleverolje kanskje er en idé, da denne inneholder mer vitamin D enn A. Smør så vel som eggeplommer inneholder kun vitamin D om kyrne har gått på beite, og ikke fått høy eller kraftfor. Samme gjelder grisefett/smult, så lenge grisene har fått leke jordfresere ute." Sitat: PirkePetter, 7. oktober 2014, kl. 16.10.


"Vitamin D3 finnes kun i fet fisk, fiskeinnmat, samt i gjære tfiskeleverolje. Alle andre tilskudd i helsekosthandel er syntetiske versjoner. Og skal man øke vitamin D3 nivåene, så må nivåer av vitamin A, K2 og kalsium, magnesium og sink økes samtidig." Sitat: PirkePetter, 10. september 2014, kl. 22.08.


"Utover magnesiumolje vil jeg kun anbefale gjæret fiskeleverolje for større mengder vitamin A og D, da disse er begge helt nødvendige for tarmens helsetilstand så vel som nydanning av celler etterhvert som tarmen vokser ut igjen. Det er mye vitamin A i lever, men sjelden i leverkapsler, og lever inneholder også mye folinsyre/B9 og B12, som også er viktig for nydannelse av gener, som videre danner nye celler. Også de fleste andre B vitaminer finnes i lever i større mengder, og disse er alle viktige for mental og følelsesmessig balanse så vel som mentale funksjoner og ikke minst hjernens og nervesystemets funksjoner." Sitat: PirkePetter, 21.juni 2013, kl. 01.06.


"Enhver som betviler dette bor se nærmere på alle de ekstremt alvorlige reaksjonene mangel på vitamin B12, som kun finnes i animalske matemner gir. Mangel på bare dette ene vitaminet gir, alene, eller i kombinasjon med andre næringsstoffer, en lang rekke såkalte autoimmune sykdommer, diabetes 1 og 2, MS, ALS, ME/kronisk tretthet, fibromyalgi, degenerasjon (neuropati) i nervesystemet og hjernen/hjernen krymper, autisme, ADHD, epilepsi, parkinson, alzheimers/demens, depresjon, suicidalitet, aggresjon, dysleksi, blindhet, døvhet, tap av tarm og blærekontroll, tap av muskelkontroll/ataksi, muskeldystrofi, tap av sanser som lukt, smak, berøring, (syn og hørsel), en rekke tarmlidelser, nedsatt magesyreproduksjon/redusert næringsopptak, hjertelidelser, hyper og hypotyreose, nedsatt binyrefunksjon/Addisons, flere former for anemi, de fleste typer kreft, m.m. Alle disse tilsynelatende egne tilstandene, såkalte "diagnoser," er mao mangelsymptomer på B12, hvilket betyr at for legemiddelindustrien så vel som for leger og psykiatere så er B12 mangel en gigantisk intektskilde." Sitat: PirkePetter, 11.desember 2012, kl. 07.09


Syntetiske vitaminer og mineraler bør unngås
"Tilsatte vitaminer eller mineraler er i de fleste tilfeller syntetiske, produsert fra olje eller kulltjære, og syntetiske næringsstoffer virker ikke som naturlige i kroppen, og vil også fremme mangel på de naturlige næringsstoffene gjennom å oppta reseptorplass i cellemembranene som er neregnet for de naturlige variantene." Sitat: PirkePetter, 19.mars 2014, kl. 21.26.


"Den eneste formen for vitamin D jeg kan gå god for er den du finner i melkesyregjæret fiskeleverolje, slik butikken tilknyttet denne bloggen selger. Denne formen for fiskeleverolje er den som har vært brukt tradisjonelt i nordiske land, Island inkludert, helt siden vikingenes tid

All annen vitamin D er enten syntetisk D2, eller D3 produsert via bestråling av kolesterol. Ingen av dem er naturlige. Og uansett må du ha vitaminene A og K2 sammen med vitamin D for optimalt opptak og utnyttelse, samt magnesium for å omdanne vitamin D3 fra mat/fiskeleverolje til den aktive hormonformen i kroppen. Andre ok kilder til vitamin D er fet sjømat, fiskelever, rogn og melke (hanfiskens sæd), skalldyr, skjell, upasteurisert melkefett (fløte, rømme, smør), helmelk og oster laget av helmelk, fra kyr på beite/som ikke lever på kraftfor, ditto for egg fra fjærkre som har tilgang til mark med gress, planter, insekter, meitemarker, etc, innmat, blod, dyrefett (talg, smult og fett fra fjærkre)" Sitat: PirkePetter, 24.april 2013, kl. 06.37.


Bildet er lånt fra artikkelen: Altering your gut bacteria could ease anxiety and depression.


Næringsubalanser og blodprøver
"De offisielle anbefalte dagsdosene og blodnivåene av de fleste vitaminer og mineraler er mange mil under det kroppen faktisk trenger i ulike livssituasjoner. Så når en lege sier at man har tilstrekkelig med hva som helst, så har man svært sannsynlig i underkant av hva man faktisk trenger." Sitat: PirkePetter, 7. oktober 2014, kl. 16.10.


"Blodprøver er øyeblikksbilder, av blodets næringsbalanse idet man tar blodprøve. Senere, samme dag, har man en annen blodprofil, og neste dag nok en annen, da kroppens så vel som blodets næringsprofil alltid er flytende, ikke statisk. Og dessuten viser ikke blodprøver mangel i resten av kroppen, slik at nivåer av næringsstoffer i blodet kun er veiledende, og ikke skriften på veggen." Sitat: PirkePetter, 7. oktober 2014, kl. 16.10


Røde ører - Et symptom på ubalanse i tarmen
"Røde ører indikerer mangel på enzymer som fordøyer gluten og/eller kasein, eller som avgifter ulike substanser og kjemikalier i mat og drikke. Fenoler og salisylater, samt en del tilsetningsstoffer, er vanlige årsaker. Denne mangelen kan skyldes tarmbetennelser som blokkerer enzymproduksjonen i tarmen, eller næringsmangel, slik at de næringsstoffer som trenges for enzymenes aktivitet ikke tas opp eller ikke finnes i kostholdet i første rekke. Røde ører er et vanlig funn når man diagnostiserer såkalt allergi/intoleranse, som igjen er vanlig i barn med mentale problemer. Deriblant såkalt autisme, aspergers og ADHD/ADD. Røde ører er også et vanlig tegn på betennelsestilstanden som kalles cøliaki, og som er svært vanlig i barn og voksne med mentale og/eller følelsesmessige problemer, inkludert de ovennevnte." Sitat: PirkePetter, 14.juni 2013, kl.01.53.

 
Bildet er lånt fra Nourished Kitchen. Oppskrift på Hot Pink Jalapeno Garlic Kraut.


Nyttig lesestoff:

NB! 
Flere av artiklene ramset opp promoterer medikamentbruk som løsningen. Jeg har likevel valgt å ta med disse artiklene, da de inneholder interessante sammenhengsforklaringer (før medikamenter blir konklusjonen). 

søndag 25. januar 2015

Smakfull Salami av Frilandsgris fra Fossheim Gaard!

Jeg er stadig på jakt etter spekemat laget av best mulig råvarer, som for meg er synonymt med glade dyr! Glade griser får være ute størstedelen av året, har tilgang til naturlig mat og får grave og rote i jorda som griser skal. Takket være facebookgruppa "Rett fra Gården" fant jeg en liten annonse fra Fossheim Gaard. Et fristende salamibilde førte til en rask bestilling, og svar på bestillingsmailen kom kjapt. Allerede dagen etter var pølsesnabbene av frilandsgris sendt med posten. Hurra for gaarden som valgte glade griser, bakt hvitløk og korianderfrø på ingredienslisten. Mine smaksløker jublet, og jeg har snackset salami hele helga!




Ingredienser:
Fossheim salami er uten tilsetningsstoffer, inneholder kjøtt av frilandsgris, salt, pepper, korianderfrø, krydderblanding, druesukker, bakt hvitløk og startkultur.


Grisene på Fossheim Gaard ser ut til å leve det gode liv, og det blir det god mat av! 
"Vi legger ned mye tid og arbeid for at våre griser skal ha det bra. Her koser de seg ute i skogen, roter i jorda, plasker i søla og gjør det griser er ment å gjøre. I tillegg til å gi et fantastisk kjøtt, gjør de og nytten for seg som gaardsarbeidere. De fjerner ugress, gjødsler, rydder i kratt og holder reven unna hønene (innbiller vi oss). Mye av maten grisene spiser dyrkes her på gården i form av poteter, jordskokk, urter, kål, salater og neper (turnips) etc. da suplert med noe myse, brød og økologisk-kraftfor, som igjen sikrer dem et fullverdig kosthold." Sitat: Fossheim Gaard.



 • Salami fra Fossheim Gaard kan du bestille HER.
 • Facebookgruppa til Rett fra Gården finner du HER.
 • Hvor kan du finne Frilandsgris i Norge? Trykk HER.

For ordens skyld! Jeg er ikke sponset, eller driver med produktreklame for inntjening til bloggen. Produktene er kjøpt og betalt med egne penger, og reklameringen i dette innlegget er mine oppriktige meninger. Tanken bak er å spre det glade budskap og reklamere for produkter jeg tror på!

onsdag 21. januar 2015

Varmende Te med Lakrissmak & Småsnacks fra iHerb!

Litt kveldskos på en helt vanlig og ordinær onsdagskveld! Lakrissuget tar innimellom over, og da hjelper det faktisk med en stor kopp med lakriste. Jeg har testet noen forskjellige lakristeer, og denne fra Stash Tea er den jeg liker best. Sammen med tekoppen kan jeg anbefale noen skummelt gode kokoschips fra Bare Fruit og da spesielt denne varianten med salt karamell. For å toppe kosen har jeg stort sett bestandig liggende disse supergode tørkede jordbærbitene fra Nature`s All.

Jeg har forresten oppdatert iHerb-guiden min idag. Den er nå endret med tanke på at iHerb har gjort endringer på sine fraktberegninger, og er i tillegg oppdatert med ny verdigrense for tollfrie forsendelser, innført 1.januar.




I disse fotballfruetider med avsløringer i øst og gevær må man være påpasselig med å merke innleggene sine grundig. Dette er altså et slags reklameinnlegg! Produktene er ikke sponset, men hvis du lar deg friste av onsdagskosen min og bruker min kode når du bestiller fra iHerb, vil jeg kunne få noen kroner i rabatt på min neste bestilling. Tekoppen er forøvrig ikke slanket i Photoshop, men jeg har vært så freidig og justert litt på lyset i bildet.


 • Lakriste fra Stash Tea finner du HER.
 • Frysetørkede Økologiske Jordbær fra Nature`s All finner du HER.
 • Kokos Chips med Salt Karamell fra Bare Fruit finner du HER.
 • Min iHerb-Guide finner du HER.


For ordens skyld! Jeg er ikke sponset, eller driver med produktreklame for inntjening til bloggen. Produktene er kjøpt og betalt med egne penger, og reklameringen i dette innlegget er mine oppriktige meninger. Tanken bak er å spre det glade budskap og reklamere for produkter jeg tror på! Når det gjelder linker til iHerb vil bruk av min rabattkode gi meg noen kroner rabatt på senere iHerb-bestillinger.

søndag 18. januar 2015

Paibunn av Surdeig! En Snaskens Surdeigspai med Brokkoli og Bacon!

En paibunn laget av surdeig har stått på ønskelisten min lenge. Jeg har snoket rundt i ulike blogger og fant til slutt denne Rabarbrapaien med surdeigsbunn. Med litt justering på oppskriften har jeg gjort den om til en middagspai istedet for en dessertpai. Gleder meg likevel til rabarbrasesongen åpner, for da skal originaloppskriften garantert testes. Men, først ut er altså denne surdeigspaien som inneholder både langtidskokt kraft og gourmetbacon.









Paibunn

Du trenger:


Dag 1, Paibunn
Bland surdeigsstarter og den kalde væsken (kraft eller vann). Sett til side. Bland mel og salt. Tilsett romstempererte smørterninger og kna det inn i melet. Hell over surdeigsblandingen, og bland det hele til en deig. Tilsett eventuelt litt mer mel hvis deigen ikke er fast nok. Deigen skal være myk, men ikke klissete. Dekkes løst med plastfolie og kjøkkenhåndkle. La stå på kjøkkenbenken i minst 6 timer, men helst ikke lengre enn 12 timer da deigen kan bli vanskelig å jobbe med. 


Dag 2, Paibunn
Hvis deigen er bløtere enn ønskelig kan du tilsette litt og litt arrowrootpulver til deigen blir fastere. Bakepulveret tilsettes til sist og knas godt inn i surdeigen. Hvis deigen oppleves varm, og du blir oljete på fingrene kan deigen legges i kjøleskapet i 15-20 min for lettere håndtering.

Sett stekeovnen på 175 grader. Trykk deigen ut i en paiform (28cm), og press opp etter kantene. Prikk hele paibunnen med en gaffel, for å hindre at den hever for mye. Paibunnen forstekes i 10 min på nederste rille i ovnen.



Paifyll

Du trenger:


Dag 1, Paifyll
Jeg gjør som Nøtteliten, og bløtlegger grønnsaker for å redusere mengden antinæringsstoffer og gjøre fordøyelsen en tjeneste. Dette er fastfoodversjonen av melkesyregjærede grønnsaker. Nøtteliten bruker myse, jeg bruker Vita Biosa da jeg ikke har tilgang på fersk melk. Brokkolien skjæres i buketter. Tomatene deles i to, og jeg skraper ut den myke kjernen. Legges i hver sin beholder med lokk, sammen med vann, litt mineralsalt og Vita Biosa. Jeg lar de stå på kjøkkenbenken i 6-12 timer.


Dag 2, Paifyll
Sil av tomatene og brokkolien. Sett tomatene til side. Ha brokkolibukettene i en kjele med vann eller kraft og la de småkoke seg møre. Klipp baconet i små strimler og skjær rødløken i tynne skiver. Stek baconet gyllent sammen med rødløken. Rasp osten. Visp sammen egg og rømme. Fordel deretter fyllet i den forstekte paibunnen.

Ha i løk og bacon på i bunnen, og legg deretter på brokkolibuketter og tomatbiter. Tilsett kvernet pepper. (Baconet sørger for saltsmak på fyllet. Velger man å bytte ut baconet kan det være lurt å kverne over litt salt samtidig med pepperen). Fordel den raspede osten og hell over egg- og rømmeblandingen.

Paien stekes på 175 grader på nederste rille i 25-30 minutter (varmluftsovn), eller til eggeblandingen er stivnet og paien er gyllen brun. Paien er faktisk like god varm som kald!

















Inspirasjon:



lørdag 10. januar 2015

Langtidskokt Kraft - Næringsgivende, Forebyggende og Helbredende!

Da var det spikret! En av mattrendene i 2015 blir langtidskokt kraft, noe som gleder et etablert kraftkokerhjerte. Mange bloggere har skrevet flotte innlegg om kraftens fortreffelige egenskaper, og dette er bloggposter jeg ofte henviser mine kraftinteresserte venner til. Dagens kraftinnlegg har jeg skrevet på, endret, slettet, begynt på nytt, lagt til side og plukket frem igjen med jevne mellomrom siden bloggens spede begynnelse. Når det endelig blir trendy med kraftkoking kjente jeg tiden var inne for å ferdigstille innlegget, og levere et kraftbidrag fra denne tradisjonsmatbloggen også. Tror krafttaket skal kunne favne både garvede og famlende kraftkokere!




Jeg leste først om kraftkoking og kraftens helende egenskaper i "ernæringsbibelen" Nourishing Traditions for mange år siden, men det var ikke før i 2012 at kraftkoking ble et regelmessig element på kjøkkenet mitt. Inspirasjonen kom etter å ha oppdaget bloggen Et liv i balanse, og deretter PirkePetters kommentarer i den samme bloggen. Navigering gjennom kommentarfelt hvor PirkePetter øser av sin kunnskap kan være tidskrevende for de som leter etter kraftinfo. Dette innlegget blir derfor en delvis oppsummering av PirkePetters kommentarer om kraft (alle linket tilbake til sammenhengen der de opprinnelig er skrevet). Innlegget gir deg også en lettvint kraftoppskrift, samt gode grunner for hvorfor kraftkoking burde tilbakeføres som en obligatorisk kjøkkensyssel.




Enkel fremgangsmåte for langtidskokt kraft:

Valg av ulike kraftbein:
Det kan kokes kraft på alle typer bein! Vær likevel oppmerksom på at dyreholdet og fôret har påvirkning på kraftens kvalitet og dermed helsefremmende effekt. Kraftbein fra vilt og økologiske kraftbein fra beitefora dyr som har spist minimalt med kraftfôr og som har fått være utendørs mesteparten av året er å foretrekke.

  • Vilt - Rein, Elg, Hjort, Hare, Rype osv.
  • Husdyr - Storfe/Kalv, Sau/Lam, Geit/Kje, Høne/Kylling, Frilandsgris, Kalkun osv.
  • Fisk - Ikke oppdrett! OBS - Kortere koketid.
  • Ønsker du en spesielt gelatinrik kraft er oksehaler og kyllingføtter å anbefale.
  • Spar på bein fra middager som for eksempel etter lammelår, fårikål og kylling, da det fremdeles er mengder med mineraler som kan trekkes ut.
  • Kok kraft på fenalår.
  • Tips til hvor du kan finne gode råvarer ser du i DETTE innlegget.
  • På de vanligste dagligvarebutikkene er kraftbein fra lam og storfe ofte de beste alternativene. Unngå gris og kylling - med mindre de er merket frilands, frittgående, økologisk osv.


Du trenger:
  • Kraftbein av valgfri variant.
  • Eddik (naturlig, ikke syntetisk). Jeg bruker DENNE.
  • Vann



Slik gjør du:
  • Ha kraftbein i en større stålkjele. Jeg kombinerer ofte margbein og grytekjøtt med bein for en mineralrik og gelatinrik kraft.
  • Tilsett eddik. Jeg bruker ca 0,5 dl eddik per liter vann. Eddiken har til funksjon å trekke ut mineraler fra kraftbeinene. Det smaker ikke eddik av den ferdige kraften.
  • Fyll opp med kaldt vann som dekker kraftbeina. 
  • La stå i minst en time, gjerne over natten, uten å sette på platen.
  • Sett platen på laveste varme. La det hele putre i minst 1 døgn. Jeg lar som oftest kraftgryta stå i 3 døgn, med lokk.
  • Sil av og ha over i egnet beholder. Avkjøles. Jeg fryser ned kraft både i isbitformer og større beholdere for å ha kraft tilgjengelig for enhver anledning.


Tips:
  • Større beinbiter kan gjenbrukes til ny kraftkoking. Ny kraft vil fortsatt inneholde mineraler, men tilsett gjerne ferske bein med gode gelatinkilder for en rikest mulig kraft.
  • Plukk av kjøttrester som kan brukes i supper eller gryter.
  • Ta vare på "grumset" med beinmarg og beinrester som du siler av. Porøse beinrester kan moses sammen med margen og tilsettes i for eksempel kjøttkaker. 
  • Hunden vil elske deg for livet hvis den får både marg-, kjøtt- og beinrester sammen med kraft i matskåla.


PirkePetters Kraftkokertips:
"Et tips til nybegynnere er at kraft smaker like godt uten vegetabilsk tilbehør, da hovedpoenget med kraft er at den skal blande seg med og forsterke smaken til de ingredienser man koker eller steker med den i matlaginga. Bruk av urter/krydder og vegetabilske matemner nyanserer smaken en smule, men gjør også at holdbarheten blir betydelig redusert da disse lett kan begynne å surne. Ren kraft uten annet innhold enn det fra kjøtt og knokler holder seg i flere år i fryseren uten å tape seg i smak eller aroma."Sitat: PirkePetter, 14.03.2012, kl. 06:04.


"Varme gjør at eddiksyre fordamper. Jeg har 1-2 kopper eller så i en gryte på 21 liter, og lar gryta stå over natta før jeg har den på kokeplate, på laveste varme hele tiden. Jeg koker aldri opp, slik at jeg er sikret maksimalt med næringsstoffer i kraften. Jeg koker/trekker også normalt uten lokk, og som regel i 3-5 dager. Å kaste eddikvannet er meningsløst da så mye mineraler i så tilfelle forsvinner. Hele poenget med å bruke eddik forsvinner også da." Sitat: PirkePetter, 7.januar 2013, kl. 00:36.


"Da man normalt får en hel del fett i kraften når man koker kraft går det an å skru av kokeplata før man legger seg og skru den på igjen straks man står opp. Dette fordi varmen opprettholdes i mange timer og synker svært gradvis så lenge det er mye fett i kraften som isolerer. Fettet trekker jo opp mot overflaten, og fungerer litt som et lokk." Sitat: PirkePetter, 13.november 2012, kl. 14:22.



Fiskekraft
"...for fiskehoder anbefales ca 4-24 timer, mens fiskeben tar kortere tid da de raskere blir porøse når de slipper mineralene. 30 minutter gir fiskekraftsmak, men om du er ute etter næringsstoffer og skjoldbruskkjertelhormoner fra hodene må de stå lenger. All kraft som kun er for smakens skyld trenger ikke mer enn fra 30-60 minutters koking." Sitat: PirkePetter, 17.02.2013 kl. 23.56


"Fiskekraft får du av å trekke fiskebein, og gjerne også fiskehoder, på svakeste varme i noen timer. Har du eddik i vannet og lar gryta stå en time eller så før trekking øker du mineralinnholdet. Bruker du hoder får du også vitamin A fra øynene, samt næringsstoffer fra hjerne og skjoldbruskkjertel. Trekketid er fra 4-24 timer, og jo lenger kraften trekker desto større næringsinnhold." Sitat: PirkePetter, 19.06.2012 kl. 11.15


"Fiskeskinn går helt fint i kraftkoking og vil bidra med både gelatin og glykosaminoglykaner. Kraft på fisk går fint på noen timer, men jeg foretrekker opp mot et døgn så lenge det er på laveste varme. Og også så lenge jeg inkluderer fiskehoder." Sitat: PirkePetter, 22.08.2012 kl. 02.56.





8 gode grunner for hvorfor kraftkoking og kraftdrikking bør innføres:

1. En kopp kraft - Helsegevinst i hver dråpe!
Langtidskokt kraft er mat og medisin på samme tid. Inneholder massevis av nyttige næringsstoffer; aminosyrer, glukosaminoglykaner, mineraler, sporstoffer, vitaminer m.m, som bidrar til en sterkere kropp og en bedre helse. Kraft stimulerer fordøyelsen, reparerer tarmslimhinnene og styrker immunforsvaret. Kraft inneholder viktige byggesteiner for huden, bindevev, støttevev, sener, brusk, ledd, skjelett, muskler, blodårer, hår og negler. Kraft virker avgiftende, søvnfremmende og energigivende. Kraft kan karakteriseres som supermat i særklasse! 


2. Smaksforsterker!
Vær kreativ - Du kan putte kraft i det meste! Hjemmelaget kraft løfter supper, sauser, stuinger, gryteretter og pizzafyll til himmelen. Du kan erstatte vannet med kraft når du koker ris eller baker brød. Prøv også å lage din egen drikkebuljong, tilsatt mineralsalt, ulike urter og krydderier som for eksempel ingefær, cayenne og gurkemeie.


3. Multimineraltilskudd!
Ved å la kraftbein trekke i eddikvann vil mineraler og sporstoffer frigis lettere fra beina til kraften. Langtidskokt kraft inneholder mengder med lettopptakelige mineraler og sporstoffer som bidrar til en sterk beinbygning, og som er viktige for en hel rekke av kroppens kjemiske prosesser. Inntak av mineraler er derfor avgjørende for en god helse og for at kroppen skal fungere optimalt. Hjemmelaget kraft gir deg blant annet kalsium, magnesium, fosfor, kalium, svovel m.m. Hvorfor spise dyre multimineraltabletter når kraft inneholder den optimale sammensetningen? 


4. Fordøyelseshjelper, og produksjon av magesyre!
Sannsynligheten er stor for at du heller har for lite magesyre enn for mye. Magesyre er viktig for fordøyelsen, og manglende magesyre er en av årsakene til helseproblemer relatert til tarmlidelser. Kraft stimulerer produksjon av magesyre hvis du har for lite, og nedregulerer produksjonen hvis du er en av de få med for mye magesyre.
 
"Glycin og lysin inngår også i produksjonen av magesyre, slik at gelatin og/eller kraft helbreder hypoklorhydria/for lite magesyreproduksjon, en vanlig årsak til både alvorlig næringsmangel (og hjertebank/sure oppstøt/halsbrann/gastrisk refluks) så vel som den vanligste årsaken til at candidasoppen forandrer form og begynner å kolonisere resten av tarmsystemet, helt opp til munnen i mange tilfeller. Dette fordi manglende magesyreproduksjon forandrer ph-balansen i resten av tarmsystemet, slik at tarmfloraen forandres negativt, og candidasoppen forandrer form. Candidasoppen er en naturlig del av tarmfloraen, og er ikke helseskadelig i seg selv slik mange vil ha det til, men begynner først å lage problemer av de ovennevnte årsaker, samt ellers alt som forandrer den naturlige bakteriefloraen i tarmen." Sitat: PirkePetter, 14.03.2012, kl. 06:04.


5. Forebygging og helbredelse av tarmlidelser!
Kraft forebygger tarmlidelser og reparerer fordøyelsessystemet! "...da aminosyrer som glycin, glutamin og prolin, som det finnes svært mye av i gelatin, reparerer tarmslimhinnene. Glutamin brukes som drivstoff av tarmcellene, og bare glutamin alene helbreder tarmlekkasje, kolitt, irritabel tykktarmsyndrom, Crohn's og tarmkreft utover magesår og sår i tarmsystemet. Glutamin reparerer også skadene i tarmtottene som er hovedsymptomet på cøliaki." Sitat: PirkePetter, 14.03.2012, kl. 06:04.


6. Bruskoppbyggende!
Kraft inneholder glukosaminoglykaner, deriblant glukosamin, kondroitin og hyaluronsyre. Sammen med kollagen/gelatin er disse viktige byggesteiner for produksjon og reparasjon av leddbrusk. Kan altså forebygge artroser, men også hjelpe mot etablerte artroser. Etter bruskoperasjoner i begge knær så ortopeden min litt spørrende på meg når jeg heller ville ta glukosamin i kraftform i stedet for å hente ut glukosamin i tablettform på apoteket. Han nikket imidlertid anerkjennende, men ønsket likevel at tablettene burde tas for sikkerhets skyld. Jeg droppet tablettene - for sikkerhets skyld.


7. Hunden (og katten)! Bedre helse og finere pels!
En eller annen plass, husker ikke hvor, har jeg lest at ulven og mennesket har tilnærmet det samme fordøyelsessystemet og er tilpasset den samme maten. Ikke sikkert alt stemmer, men jeg kan av erfaring si at hundens mage, hud og hår har like godt av kraft som vi har. Jeg har tipset venner og bekjente med syke hunder om å begynne å gi dem kraft (sammen med andre næringsrike matemner), og tilbakemeldingene er bare positive. Hundene er friskere, flassen er borte, leddene er smidigere, pelsen skinner og veterinærene klør seg i hodet. 


8. Forebygging av rynker og cellulitter!
Hvis de ovenstående punktene ikke har overbevist deg, er det på tide å trekke frem forfengelighetskortet. Gelatinet i kraft, som er nedbrutt kollagen, forebygger aldring, rynker og cellulitter, og er rett og slett en antirynkekrem i suppeform. Mye billigere og mye lurere enn svindyre kremer og vidunder-kollagen-produkter som sprøytes inn rynker, folder og lepper med håp om et yngre utseende. Konklusjonen blir derfor; Kraft gjør deg yngre!




Flere interessante kraft- og gelatinsitater fra PirkePetter:

"Tradisjonelt har kraft alltid blitt spist som del av måltidet, da kraft i all hovedsak er en fordøyelseshjelper, og næringstilskudd. Fordøyelseshjelper på den måten at gelatinet bindeer magesyre til stekte og kokte proteiner, slik at disse fordøyes. Kokte og stekte proteiner er ellers væskefrastøtende. Dvs at de ikke tar til seg magesyre. Jo mer varmebehandlet animalsk mat er, desto mer syrefrastøtende er den (og desto mer krysskoblet (glykert) er næringsstoffene, slik at de er vanskeligere å fordøye for magesekkens enzymer). Maten vil før eller siden bli fordøyd av syren, men dette vil ta mye lenger tid enn normalt. Gelatin i kraft stimulerer også syreproduksjonen i seg selv, og nedregulerer denne om man produserer for mye." Sitat: PirkePetter, 20.august 2013, kl. 17:33. 


"...næringsstoffer i kraft avhenger av næringsstoffer fra resten av dyret for optimalt opptak og utnyttelse. Kraft alene er ikke et fullverdig måltid i seg selv, akkurat som gelatin ikke er en fullverdig aminosyrekilde. Selv om mengden er svært høy av de aminosyrene som gelatinet inneholder." Sitat: PirkePetter, 20.august 2013, kl. 17:33.


"Gelatin er ikke en egen proteinkilde da gelatin mangler eller har for lite av enkelte aminosyrer. Men sammen med andre proteinkilder blir gelatin fullverdig protein." Sitat: PirkePetter, 17. mars 2013 kl. 01.46.


"Gelatin kompletterer også fullverdig protein som f.eks egg, kjøtt og sjømat, innmat, og melk og melkeprodukter da gelatin inneholder veldig mye av aminosyrer som finnes i kollagen, men mindre av dem som finnes i muskelkjøtt eller egg og melk." Sitat: PirkePetter, 17. mars 2013 kl. 01.46.

  
"...Dette fordi aminosyrene i gelatin normaliserer nedsatt magesyreproduksjon (som trenges for å fordøye proteiner (gluten og kasein inkludert) og reparere skadde tarmvegger, da sammen med glutamin som dannes i kroppen fra glutaminsyre, som det er mye av i gelatin. Jeg anbefaler også at du lager kraft, da utover gelatinet i kraft så inneholder kraft også mye mineraler og glykosaminoglykaner (som f.eks kondroitin, hyaluronsyre, og glukosamin) som reparerer, blant mye annet, tarmslimhinnene. Glykosaminoglykaner og gelatin reparerer alt kollagen i kroppen, dvs alt binde og støttevev, alt underhudsvev, brusk og deler av skjelettet, blodkar, m.m. " Sitat: PirkePetter, 21.april 2012, kl16:34.


"Gelatin er som du sier viktig for bindevevet, men kollagen inngår også i skjelettet, samt huden, og er derfor svært nyttig mot rynker og cellulitt blant mye annet." Sitat: PirkePetter, 14.03.2012, kl. 06:04.


"Da kollagen er 90% av skjelettet sier det seg selv at kollagen hjelper ved alle former for rygglidelser også utover ledd og muskler. Og kollagen holder også alle muskler og organer på plass, i tillegg til å være en viktig del av huden. Man kan f.eks ikke få cellulitt eller rynker om man har tilstrekkelig med kollagen i kroppen." Sitat: PirkePetter, 11.august 2012, kl. 14:17.


"Den andre superingrediensen i kraft er glykosaminoglykaner, som bl.a glukosamin, kondroitin, hyaluronsyre, etc, og som også selges som kosttilskudd pga den positive virkningen på bl.a tarmlidelser, ledd og brukslidelser, etc. Kraft er også en konsentrert kilde til mineraler man finner i bein." Sitat: PirkePetter, 11.august 2012, kl. 14:17. 


"Utover vitaminer og hovedsaklig mineraler er kraft en svært god kilde til glykosaminoglykaner som kondroitin, glukosamin, hyaluronsyre, heparin, keratan, etc som i kroppen ikke brytes ned til mindre peptider eller enkle aminosyrer, men overlever magesyren i inntakt form og går rett fra blodet til knokler og ledd samt alle deler av kroppen hvor disse trenges." Sitat: PirkePetter, 14.03.2012, kl. 06:04.




Kilder og Nyttig lesestoff:


lørdag 3. januar 2015

Gallestein

En bekjent av meg fikk etter store smerter og en nylig ultralydundersøkelse påvist gallestein. Smertene er som kjent intense, og det må på et tidspunkt bestemmes om galleblæren skal opereres ut for å lindre eventuelle tilbakevendende symptomer. Dette innlegget er ment som hjelp til vedkommende, og er en oppsummering av PirkePetters kommentarer relatert til gallestein. Alle avsnittene under er linket tilbake til der de opprinnelig er skrevet, og der finner man også i hvilken sammenheng informasjonen er gitt. Mens jeg leter videre i infojungelen er dette forhåpentligvis en nyttig begynnelse. Kanskje er det andre som også leter etter gallesteinsinformasjon?


Bildet er lånt fra tidsskriftet.no. Artikkel: Galleblæresykdom ved østrogensubstitusjonsbehandling.


Årsaker til Gallestein:
"Konkret gallestein viser mangel på mettet fett og protein i kosten, utover mangel på magnesium, sink og fettløselige vitaminer som særlig D, E og K2. Et karbohydratdominert kosthold har i flere studier vist seg å øke forekomsten av gallesteiner, hvilket stemmer med ovennevnte fakta om mangel på protein og fett. Leveren trenger proteiner for sine utallige funksjoner, og galleblæren må ha fett jevnlig for å ikke krympe/svinne hen (atrofi). Upasteurisert melk og smør, rømme og fløte er gode kilder til både fett og enzymet lipase, som fordøyer fett i kroppen. Også kokosolje, palmeolje og palmekjerneolje er bra for både lever og galleproblemer, stein inkludert når disse skyldes opphopning av kolesterol i galleblæren. Skyldes steinene kalsiumforbindelser er magnesium og vitamin K2 nødvendige for å oppløse disse." Kilde: PirkePetter, 10.april 2013 kl. 21:13.

"Gallestein har flere årsaker, deriblant kalsiumopphopning pga magnesiummangel, samt sannsynlig mangel på vitamin K2, mangel på kolesterol (i kroppen og/eller i kosten), mangel på fett i måltidene, eller plutselig overgang til mye fett i kosten etter å ha spist lite tidligere, mangel på salt og/eller kryddere i måltidene." Kilde: PirkePetter, 17.august 2013 kl. 20:09.

"Både gallestein, halsbrann og oppblåst mage er symptomer på redusert syreproduksjon og/eller enzymproduksjon i magesekken. Og også på redusert produksjon av enzymer som fordøyer spesielt fett i tynntarmen, samt fra bukspyttkjertelen. Men, de 2 sistnevnte problemene skyldes som regel manglende eller blokkert syreproduksjon i magesekken, hvilket forstyrrer ph i tynn og tykktarmen, og også stopper enzymproduksjonen i bukspyttkjertelen så vel som tømming av galle fra galleblæren. Dette siste er grunnen til at ph-ubalanse i magesekken kan fremme gallestein, ettersom gallen ”størkner” og klumper seg i galleblæren om den ikke tømmes. Og både galle som fettfordøyende enzymer fra tynntarmen og bukspyttkjertelen er nødvendig for å fordøye fett" Kilde: PirkePetter, 17.august 2013 kl. 20:09.


Bildet er lånt fra Mayo Clinic: Pancreatitis caused by gallstones.


Atrofi av Galleblære:
"Om du har begynt å spise mer fett enn du er vant med, er der en viss sjanse for at galleblæren din har skrumpet litt inn (atrofi) av mangel på fett som utløser galleproduksjon i leveren, og som galleblæren da konsentrerer og tømmer ut i tarmen. Dette er mer sannsynlig om du har spist lite fett." Kilde: PirkePetter. 27.12.2012 kl. 02:43.

"...da olivenolje ofte fører til at mer kolesterol konsentrerer seg i galleblæren. Olivenolje og annen vegetabilsk olje får også galleblæren til å trekke seg sammen etter konsum, hvilket vil gi mer smerter. Nok en ting er at om steinene er store, så kan denne fremgangsmåten fører til at de sitter fast i gallegangen, hvilket vil medføre øyeblikkelig operasjon eller et sannsynlig "for tidlig teppefall" for denne inkarnasjonen." Kilde: PirkePetter. 27.12.2012 kl. 02:43.

Spørsmål: "Om det er slik at galleblæren har skrumpet pga tidligere fettfattig kost, vil den da bli vokse seg normal igjen med kraftkost, eller vil skadene kunne være varige?"  Anonym, 27.12.2012 kl. 21:36.

Svar: "Anonym, galleblæren blir helt normal igjen, men kan gi problemer med galleutskillelse og å ta opp fett/negative reaksjoner på økt fettkonsum (unntatt mellomkjedet fett fra kokosolje) inntil den fungerer normalt igjen. Referansene er i hodet mitt, samt erfaring fra tidligere pasienter. Og også via en god del artikler og forskningsreferanser jeg har på maskinen, og som jeg har samlet på gjennom åra. Søk på ord som "fat free diet gall bladder atrophy" så vil du nok få en del nyttig info." Kilde: PirkePetter, 28.12.2012 kl. 01.06.


Bildet er lånt fra cancer.gov, Gallbladder Cancer Treatment.


Fettfordøyelse/Fettstoffskiftet:
"Næringsstoffer involvert i fettstoffskiftet er i hovedsak dem som trenges for at enzymer som fordøyer eller omdanner fett til andre fettsyrer i kroppen skal fungere. Lipase fordøyer fett fra maten, og bl.a desaturaser og elongaser omdanner disse fettsyrene til andre fettsyrer i kroppen. Næringsstoffer involvert i disse prosessene er vitaminene B3, B6, B9/folinsyre, biotin, C, E, jern, magnesium og sink, og mangel på et eller flere stopper enzymenes aktiviteter. Fytinsyre blokkerer lipaseaktiviteten, og lipase fra matemner hjelper på fettfordøyelsen. Upasteurisert smør og melkefett er rikt på lipase, samt alt dyrefett, eggeplommer inkludert, som ikke har vært oppvarmet. Også en del melkesyrebakterier produserer lipase, slik at surnede melkeprodukter og melkesyregjæret mat og drikke hjelper på fettfordøyelsen. For optimalisering av lipase produsert i kroppen hjelper et tradisjonskosthold med hovedvelt på næringsrik, animalsk mat, med mindre karbohydrater i forhold til protein og fettrike matemner. Planteoljer eller transfett "overkjører" de ovennevnte enzymene, slik at de ikke fungerer." Kilde: PirkePetter, 02.02.2013 kl. 18:27.

"Galle trenges for fettfordøyelse, utover lipase produsert i tarmen, samt fra bukspyttkjertelen. Slik at mer galle kun er relevant om du har problemer med å fordøye fett. Mettet fett stimulerer galleproduksjon og utskillelse, og ellers mer protein for aminosyrer som glutamin, glycin, metionin og taurin. Alt som bedrer leverens funksjon og/eller stimulerer magesyreproduksjonen stimulerer galleutskillelse, via hormonelle tilbakemeldingsystemer mellom mage og lever." Kilde: PirkePetter, 09.01.2013 kl. 17:21.


Bildet er lånt fra ndla.no, Tynntarmen.


Næringsubalanser:
"Hva gjelder næringsubalanser, så er det aldri slik at ditt eller datt helseproblem skyldes bare ditt eller datt vitamin eller mineral, da alle næringsstoffer mer eller mindre samarbeider om det aller meste i kroppen. Og avhengig av hvor langt en kjemisk ubalanse/tilstand/helseproblem har fått utviklet seg, så involveres gjerne hormoner og andre faktorer, som kompliserer helsebildet enda mer, og gjerne skaper nye symptomer i tillegg til de opprinnelige. Diverse kjemikalier i mat, drikke og miljø, samt eventuelt konsum av unaturlige matemner som både direkte og indirekte fremmer ulike helseproblemer, samt mulige problemer med fordøyelse – næringsopptak og avfallsutskillelse – eller i lever/galle og/eller bukspyttkjertel, samt mangelfull aktivitet av ymse enzymer som avgifter naturlige så vel som syntetiske substanser, m.m forstyrrer symptombildet ytterligere, slik at det sjelden lar seg gjøre å identifisere en eneste årsak til et gitt helseproblem.

Dette er grunnen til at jeg aldri gikk inn på vitamin og mineraltilskuddsgaleien, da dette er en prøv og feilprosess jeg anser som ubrukelig og potensielt helseskadelig for pasienten. Da er det bedre å heller gi kroppen alle næringsstoffer den trenger på en gang, via næringsrike matemner, slik at kroppen til enhver tid kan velge å ta opp og utnytte hva den trenger i øyeblikket." Kilde: PirkePetter, 25.januar 2014 kl. 22:27.



Bildet er lånt fra ehalthmd.com, What are gallstones?


Forebygging/Behandling av Gallestein:
"Et kosthold rikt på proteiner, mettet fett, kolesterol og næringsstoffer både forebygger og løser opp steiner i både nyrer og galleblære." Kilde: PirkePetter, 10.april 2013 kl. 21:13.

"Gallesteiner som løsner når man begynner med tradisjonskost er ikke uvanlig, og de forsvinner for godt også." Kilde: PirkePetter. 27.12.2012 kl. 02:43.

"Konsum av mye taurin (mye i hjerte), og/eller mellomkjedet fett fra kokosolje og/eller upasteurisert smør, samt fosfatidylkolin/lecithin (mye i lever og eggeplommer) oppløser gallesteiner." Kilde: PirkePetter. 27.12.2012 kl. 02:43.


Behandling/Smertelindring ved Gallestein:
"Om steinene er dannet av kalsium vil magnesiumsulfat, som anbefales i artikkelen, være en god ide, også fordi magnesium får gallegangene til å utvide seg/slappe av, foruten at magnesium er smertedempende. Varme bad med magnesiumsulfat er også en god ide, samt bruk av magnesiumolje utvortes flere ganger til dagen." Kilde: PirkePetter. 27.12.2012 kl. 02:43.

"Har du gurkemeie (curcuma longa), bruk den i mat og/eller drikk som te flere ganger daglig, da gurkemeie hjelper mot gallesteinsmerter og kolikk eller betennelse i gallenblæren, samt leverproblemer generelt." Kilde: PirkePetter. 27.12.2012 kl. 02:43.


Nyttig Lesestoff: